Skrota bilen

Beställning av hämtning när du skrota bilen Tel 031-94 37 60

Vi erbjuder gratis hämtning av skrotbilar Från Kungsbacka till Munkedal. Vi samarbetar med en auktoriserad bilskrot  (Uffes bilskrot i Varekil). Hämtningen sker med bärgningsbil. Vi har tillstånd av Länsstyrelsen att bedriva bärgning av skrotbilar.

Hämtning av skrotbil på åker

Tidigt på morgonen ringde telefonen hemma hos skrotbilarna. Det brukade vara ganska lugnt före klocka sex så det här larmade om något allvarligare. En jordbrukare, bosatt någon mil utanför tätorten, ringde och beställde hämtning av en trolig skrotbil,som hade kommit in på hans mark, som var nysådd. Efter någon timme fanns bärgaren på plats och tillsammans med markägaren inspekterades platsen.

Hämtningsplatsen av skrotbilen

En svag böj på landsvägen gränsade till olycksplatsen. Normalt borde den inte ställa till några hinder, men i natt hade det gått undan rejält. Bilen, en gammal rostig sedan, hade plöjt djupa spår över 100 meter på den nysådda åkern . På sin färd hade den även passerat en stenmur. Bilen hade bucklor och det sipprade motorolja från tråget som troligtvis skadats av muren. Bärgaren var väl rustad så tätningen av motorns undersida gick snabbt och saneringen av läckande olja skulle bli ett minimum för markägaren.

Planering hämtning

Sedan började spörsmålen om själva förfarandet. Bilföraren hade av någon anledning avvikit från platsen utan att informera markägaren. Denne hade tidigare på morgonen kontaktat polisen, som inte kunde ställa upp direkt eftersom ingen polisbil var ledig. De hade rekommenderat att beställa hämtning hos www.skrotbilarna.se. Spåren på åkern skulle visa vad som hänt om besiktning var nödvändig.

Specifikt lagkrav

Markägaren hade följt rådet och beställt hämtning och skrotbilarnas bärgare var snabbt på plats. Men föraren tvekade att utföra tjänsten direkt eftersom reglerna att omhänderta andras ägodelar utan ägarens medgivande kunde ställa till obehag och besvär i framtiden. Varnande exempel fanns i förarens medvetande. Lagar och förordningar kunde i värsta fall peka ut bärgaren som tjuv. Någon betalningsansvarig kunde bli svår att utse.  Att  skrota bilen och hämta den här skrotbilen gratis hade aldrig varit aktuellt. Men att lämna markägaren utan att erbjuda hjälp på något vis stred mot företagets policy.

Skrota bilen
Till bilskroten och skrota bilen

Hämtning av skrotbil med myndigheters hjälp

Genomgång av de faktorer som påverkade ett beslut om liknande hämtningar gjordes för att markägare skulle förstå att det inte var så enkelt som han först hade trott att få bort skrotbilen. Trafikverket som ansvarar för att vägar är framkomliga kan beordra bärgning för att undvika trafikkaos. Att man skulle agera i det här fallet var inte tvärsäkert. De hade väl precis som polisen sina prioriteringar att gå efter och att de skulle betala kostnaden för hämtning av en skrotbil ,som man skulle tolka det till var högst osannolikt. Att miljökontoret hade möjlighet att ingripa med beslut verkade mer troligt även om det inte var självklart. Allt berodde på hur man beskrev och definierade situationen. Även om det inte stämde kunde man med lätthet definiera bilen som skrotbil som dumpats och i så fall kom deras lagbok väl till pass. Markägaren skulle ringa miljökontoret och larma om att en trolig skrotbil med läckande oljor hade dumpats på hans nysådda åker, Han hade lyckats stoppa oljeflödet men visste inte hur länge den provisoriska lagningen skulle hålla. Eter markägarens kontakter med miljökontoret skulle någon återkomma med ett besked så fort som möjligt. En temporär lösning som hade diskuterats, men som avslagits markägaren som halvmesyr, var att flytta bilen från åkern till en annan plats på hans marker.

Lagenlig hämtning av dumpad skrotbil

Föraren hade knappt avslutat sitt nästa uppdrag förrän telefonen ringde. Miljökontor hade reagerat och en representant hade snabbt kommit för få en bild av situationen. Skrotbilar, som hon hade uttryckt det var en av de största miljökatastrofer som kunde drabba naturen, och de ställde upp i varje situation för att förhindra att sådana inträffade. Han fick rätt att beställa hämtning till  namngivet skrotningsföretag, som skulle få information om vidare hantering av att skrota bilen.

Halvkomplicerad hämtning med bärgningsbil

Bärgaren var på plats inom en timme men själva lyftet var inte helt enkelt. Bärgaren kunde inte komma skrotbilen närmare än från vägen. Den klarade inte att köra på traktorns tillfart varför samma väg som bilen kommit måste också väljas för återtransport. Det första hindret som måste undanröjas var stenmuren som bilen flugit över. Markägaren traktor som var försedd med en skopa ordnade snabbt en lämplig passage tillbaka. Bilägaren hade inte låst bilen när han flydde och nycklarna satt i. Detta underlättade väsentligt för skrotbilen var styrbar vid bärgningens 100 meterna tillbaka till vägen. Med bärgarens medförda extrautrustning förlängdes vinschens stålwire som kopplades till skrot- bilen. Dragningen kunde göras i de spår som gjorts tidigare. På det sättet uppstod inte några extra skador på marken. Återställning av muren och sanering av den lilla mängd motorolja som sipprat ut skulle inte orsaka några problem.

Lämna och skrota bilen

Snart anlände bärgaren till namngivet bilskrot för att skrota bilen och den vanliga proceduren skulle genomföras vid avlämnandet. Kraven på underskrivet registreringsbevis, signerad mottagningsbevis etc. som följer ett sådant skulle nog komplicera inlämningen. Men miljökontoret hade informerat och dessutom lagt upp riktlinjer hur bilskroten skulle hantera bilen tills hela ärendet hade utretts. Hela förloppet med hämtningen hade följt gällande regler med myndigheter. Bärgaren visste att fakturering med säker betalning kunde ske efter ärendets slutförande.

Skrota bilen Lilla Edet

Skrota bilen Lilla Edet

 Skrota bilen Lilla Edet, Bilbärgning Gbg AB hämtar skrotbilar gratis i Lilla Edet. Vi har tillstånd av Länsstyrelsen att bärga skrotbilar. När du anlitar oss kan du vara säker på att bilen skrotas och inte kommer ut i trafik igen. Tel 031-94 37 60

Gratis hämtning gäller kompletta bilar (det får inte saknas delar på skrotbilen).

skrota bilen Lilla Edet
När du skall skrota bilen Lilla Edet kan du boka hämtning här.

Boka direkt på hemsidan och få en trisslott!

Vi hämtar oftast samma eller följande dag Skrota bilen Göteborg

Lämna in och skrota bilen Lilla Edet

Miljödepartementets synpunkter om skrotning

Enligt Miljödepartementets utlåtande i M 2007:4 kan övergivna bilar och bilar som inte förvaras på rätt sätt börja rosta och på sikt läcka miljöfarliga ämnen. Enligt miljöbalken är det förbjudet att skräpa ned utomhus eller orsaka att ämnen släpps ut som medför eller kan medföra föroreningar i mark eller vatten. Bilägare har därför ett ansvar för att förvara sin bil på ett riktigt sätt eller lämna in den för skrotning hos en auktoriserad bilskrot.

Kontentan av denna skrivelse är, att det som mest betraktas som miljöföroreningar i samband med skrotbilar, inte bara är dumpade och övergivna bilar. Den pekar ut bilägaren som en tänkbar lagförbrytare, utan att denne har en aning eller tanke om ett sådant förhållande. Vem ställer inte upp sin bil i åratal på för honom en lämplig och billig parkeringsplats. Och anledningarna till detta kan bero på många saker. Kanske någon två i besiktningsprotokollet är orsaken. På grund av att reparationskostnaden skulle bli för hög hos en bilverkstad föranleder det ägaren själv att tro sig kunna ordna felen någon gång i framtiden. Eller bilen står helt enkelt som reservbil om något skulle hända den nya. Den skulle ju inte tillföra något att räkna med vid bilbytet och eftersom den är avställd kostar den ju inget där den står.

 

 

Förordningar vid skrotning bil Lilla Edet

 

Men att inte lämna och skrota sin bil till någon auktoriserad bilskrotningsföretag kan bli mycket dyr med tanke på de kostnadskrävande åtgärder som en mark- eller vattensanering skulle kosta. Den allt mera fokuserade miljöproblematiken i allmänhet borde kanske i synnerhet uppmärksamma bilägare att fokusera mer på sina egna uppställningsplatser.

Skrota bilen Lilla Edet, Vi hämtar oftast samma eller följande dag om det är akut. Vi har tillstånd av Länsstyrelsen för bärgning av skrotbilar

Skrota bilen Bäckedalen

Skrota bilen Bäckedalen, Bilbärgning Gbg AB hämtar skrotbilar gratis i Göteborg. Vi har tillstånd av Länsstyrelsen att bärga skrotbilar. När du anlitar oss kan du vara säker på att bilen skrotas och inte kommer ut i trafik igen. Tel 031-94 37 60

Gratis hämtning gäller kompletta bilar (det får inte saknas delar på skrotbilen). Saknas delar kan det bli en kostnad ring för mer info.

skrota bilen Göteborg
När du skall skrota bilen Bäckedalen kan du boka hämtning här.

Boka direkt på hemsidan och få en trisslott!

Skrota bilen Bäckedalen
En hämtning av en som skrota bilen Bäckedalen gratis

Vi hämtar oftast samma eller följande dag

Vad gäller för att lämna och skrota bilen Bäckedalen

Miljödepartementets synpunkter om skrotning

Enligt Miljödepartementets utlåtande i M 2007:4 kan övergivna bilar och bilar som inte förvaras på rätt sätt börja rosta och på sikt läcka miljöfarliga ämnen. Enligt miljöbalken är det förbjudet att skräpa ned utomhus eller orsaka att ämnen släpps ut som medför eller kan medföra föroreningar i mark eller vatten. Bilägare har därför ett ansvar för att förvara sin bil på ett riktigt sätt eller lämna in den för skrotning hos en auktoriserad bilskrot.

Kontentan av denna skrivelse är, att det som mest betraktas som miljöföroreningar i samband med skrotbilar, inte bara är dumpade och övergivna bilar. Den pekar ut bilägaren som en tänkbar lagförbrytare, utan att denne har en aning eller tanke om ett sådant förhållande. Vem ställer inte upp sin bil i åratal på för honom en lämplig och billig parkeringsplats. Och anledningarna till detta kan bero på många saker. Kanske någon två i besiktningsprotokollet är orsaken. På grund av att reparationskostnaden skulle bli för hög hos en bilverkstad föranleder det ägaren själv att tro sig kunna ordna felen någon gång i framtiden. Eller bilen står helt enkelt som reservbil om något skulle hända den nya. Den skulle ju inte tillföra något att räkna med vid bilbytet och eftersom den är avställd kostar den ju inget där den står.

 

 

Förordningar vid skrotning bil Bäckedalen

 

Men att inte lämna och skrota sin bil till någon auktoriserad bilskrotningsföretag kan bli mycket dyr med tanke på de kostnadskrävande åtgärder som en mark- eller vattensanering skulle kosta. Den allt mera fokuserade miljöproblematiken i allmänhet borde kanske i synnerhet uppmärksamma bilägare att fokusera mer på sina egna uppställningsplatser.

Skrota bilen Bäckedalen, Vi hämtar oftast samma eller följande dag om det är akut. Vi har tillstånd av Länsstyrelsen för bärgning av skrotbilar

Skrota bilen Stenungsund

Skrota bilen Stenungsund

Skrota bilen Stenungsund, Bilbärgning Gbg AB hämtar skrotbilar gratis. Vi har tillstånd av Länsstyrelsen att bärga skrotbilar. När du anlitar oss kan du vara säker på att bilen skrotas och inte kommer ut i trafik igen. Tel 031-94 37 60. 

När det är dags att skrota bilen i Stenungsund. Eftersom det inte finns någon bilskrot i Stenungsund lämnar man skrotbilen till Uffes bilskrot. företaget är den enda bilskrot på Orust. Företaget säljer inga begagnade bildelar utan återvinner allt från skrotbilen. Det är enkelt att hitta hit.  Skroten ligger till vänster i Vrälands korsning från Varekil sätt.

skrota bilen Stenungsund
När du skall skrota bilen Stenungsund kan du boka hämtning här.

Boka direkt på hemsidan och få en trisslott!

Vi hämtar oftast samma eller följande dag Skrota bilen Göteborg

Lämna in och skrota bilen Stenungsund

Miljödepartementets synpunkter om skrotning

Enligt Miljödepartementets utlåtande i M 2007:4 kan övergivna bilar och bilar som inte förvaras på rätt sätt börja rosta och på sikt läcka miljöfarliga ämnen. Enligt miljöbalken är det förbjudet att skräpa ned utomhus eller orsaka att ämnen släpps ut som medför eller kan medföra föroreningar i mark eller vatten. Bilägare har därför ett ansvar för att förvara sin bil på ett riktigt sätt eller lämna in den för skrotning hos en auktoriserad bilskrot.

Kontentan av denna skrivelse är, att det som mest betraktas som miljöföroreningar i samband med skrotbilar, inte bara är dumpade och övergivna bilar. Den pekar ut bilägaren som en tänkbar lagförbrytare, utan att denne har en aning eller tanke om ett sådant förhållande. Vem ställer inte upp sin bil i åratal på för honom en lämplig och billig parkeringsplats. Och anledningarna till detta kan bero på många saker. Kanske någon två i besiktningsprotokollet är orsaken. På grund av att reparationskostnaden skulle bli för hög hos en bilverkstad föranleder det ägaren själv att tro sig kunna ordna felen någon gång i framtiden. Eller bilen står helt enkelt som reservbil om något skulle hända den nya. Den skulle ju inte tillföra något att räkna med vid bilbytet och eftersom den är avställd kostar den ju inget där den står.

 

 

Förordningar vid skrotning bil Stenungsund

 

Men att inte lämna och skrota sin bil till någon auktoriserad bilskrotningsföretag kan bli mycket dyr med tanke på de kostnadskrävande åtgärder som en mark- eller vattensanering skulle kosta. Den allt mera fokuserade miljöproblematiken i allmänhet borde kanske i synnerhet uppmärksamma bilägare att fokusera mer på sina egna uppställningsplatser.

Skrota bilen Stenungsund, Vi hämtar oftast samma eller följande dag om det är akut. Vi har tillstånd av Länsstyrelsen för bärgning av skrotbilar

Skrota bilen Uddevalla

Skrota bilen Uddevalla

 Skrota bilen Uddevalla, Bilbärgning Gbg AB hämtar skrotbilar gratis i Uddevalla. Vi har tillstånd av Länsstyrelsen att bärga skrotbilar. När du anlitar oss kan du vara säker på att bilen skrotas och inte kommer ut i trafik igen.

skrota bilen uddevalla
När du skall skrota bilen Uddevalla kan du boka hämtning här.

Boka direkt på hemsidan och få en trisslott!

Vi hämtar oftast samma eller följande dag Skrota bilen uddevalla

 

 

 

 

Lämna in och skrota bilen Uddevalla

Miljödepartementets synpunkter om skrotning

 

Enligt Miljödepartementets utlåtande i M 2007:4 kan övergivna bilar och bilar som inte förvaras på rätt sätt börja rosta och på sikt läcka miljöfarliga ämnen. Enligt miljöbalken är det förbjudet att skräpa ned utomhus eller orsaka att ämnen släpps ut som medför eller kan medföra föroreningar i mark eller vatten. Bilägare har därför ett ansvar för att förvara sin bil på ett riktigt sätt eller lämna in den för skrotning hos en auktoriserad bilskrot.

Kontentan av denna skrivelse är, att det som mest betraktas som miljöföroreningar i samband med skrotbilar, inte bara är dumpade och övergivna bilar. Den pekar ut bilägaren som en tänkbar lagförbrytare, utan att denne har en aning eller tanke om ett sådant förhållande. Vem ställer inte upp sin bil i åratal på för honom en lämplig och billig parkeringsplats. Och anledningarna till detta kan bero på många saker. Kanske någon två i besiktningsprotokollet är orsaken. På grund av att reparationskostnaden skulle bli för hög hos en bilverkstad föranleder det ägaren själv att tro sig kunna ordna felen någon gång i framtiden. Eller bilen står helt enkelt som reservbil om något skulle hända den nya. Den skulle ju inte tillföra något att räkna med vid bilbytet och eftersom den är avställd kostar den ju inget där den står.

 

 

Förordningar vid skrotning bil Uddevalla

 

Men att inte lämna och skrota sin bil till någon auktoriserad bilskrotningsföretag kan bli mycket dyr med tanke på de kostnadskrävande åtgärder som en mark- eller vattensanering skulle kosta. Den allt mera fokuserade miljöproblematiken i allmänhet borde kanske i synnerhet uppmärksamma bilägare att fokusera mer på sina egna uppställningsplatser.

 

Skrota bilen Uddevalla, Vi hämtar oftast samma eller följande dag om det är akut. Vi har tillstånd av Länsstyrelsen för bärgning av skrotbilar

 

Skrota bilen Helgered

Skrota bilen Helgered

 Skrota bilen Helgered, Bilbärgning Gbg AB hämtar skrotbilar gratis i Angered. Vi har tillstånd av Länsstyrelsen att bärga skrotbilar. När du anlitar oss kan du vara säker på att bilen skrotas och inte kommer ut i trafik igen. Tel 031-94 37 60

Gratis hämtning gäller kompletta bilar (det får inte saknas delar på skrotbilen).

skrota bilen Helgered
När du skall skrota bilen Helgered kan du boka hämtning här.

Boka direkt på hemsidan och få en trisslott!

Vi hämtar oftast samma eller följande dag Skrota bilen Göteborg

Lämna in och skrota bilen Helgered

Miljödepartementets synpunkter om skrotning

Enligt Miljödepartementets utlåtande i M 2007:4 kan övergivna bilar och bilar som inte förvaras på rätt sätt börja rosta och på sikt läcka miljöfarliga ämnen. Enligt miljöbalken är det förbjudet att skräpa ned utomhus eller orsaka att ämnen släpps ut som medför eller kan medföra föroreningar i mark eller vatten. Bilägare har därför ett ansvar för att förvara sin bil på ett riktigt sätt eller lämna in den för skrotning hos en auktoriserad bilskrot Göteborg.

Kontentan av denna skrivelse är, att det som mest betraktas som miljöföroreningar i samband med skrotbilar, inte bara är dumpade och övergivna bilar. Den pekar ut bilägaren som en tänkbar lagförbrytare, utan att denne har en aning eller tanke om ett sådant förhållande. Vem ställer inte upp sin bil i åratal på för honom en lämplig och billig parkeringsplats. Och anledningarna till detta kan bero på många saker. Kanske någon två i besiktningsprotokollet är orsaken. På grund av att reparationskostnaden skulle bli för hög hos en bilverkstad föranleder det ägaren själv att tro sig kunna ordna felen någon gång i framtiden. Eller bilen står helt enkelt som reservbil om något skulle hända den nya. Den skulle ju inte tillföra något att räkna med vid bilbytet och eftersom den är avställd kostar den ju inget där den står.

 

 

Förordningar när man skrota bilen Göteborg

 

Men att inte lämna och skrota bilen Göteborg till någon auktoriserad bilskrotningsföretag kan bli mycket dyr med tanke på de kostnadskrävande åtgärder som en mark- eller vattensanering skulle kosta. Den allt mera fokuserade miljöproblematiken i allmänhet borde kanske i synnerhet uppmärksamma bilägare att fokusera mer på sina egna uppställningsplatser.

Skrota bilen Helgered, Vi hämtar oftast samma eller följande dag om det är akut. Vi har tillstånd av Länsstyrelsen för bärgning av skrotbilar

Skrota bilen Gunnilse

Skrota bilen Gunnilse, Bilbärgning Gbg AB hämtar skrotbilar gratis i Göteborg. Vi har tillstånd av Länsstyrelsen att bärga skrotbilar. När du anlitar oss kan du vara säker på att bilen skrotas och inte kommer ut i trafik igen. Tel 031-94 37 60

Gratis hämtning gäller kompletta bilar (det får inte saknas delar på skrotbilen). Saknas delar kan det bli en kostnad ring för mer info.

skrota bilen Gunnilse
När du skall skrota bilen Gunnilse eller skrota bilen Göteborg kan du boka hämtning här.

Boka direkt på hemsidan och få en trisslott!

Skrota bilen Göteborg
En hämtning av en som skrota bilen Göteborg gratis

Vi hämtar oftast samma eller följande dag

Vad gäller för att lämna och skrota bilen Gunnilse

Miljödepartementets synpunkter om skrotning

Enligt Miljödepartementets utlåtande i M 2007:4 kan övergivna bilar och bilar som inte förvaras på rätt sätt börja rosta och på sikt läcka miljöfarliga ämnen. Enligt miljöbalken är det förbjudet att skräpa ned utomhus eller orsaka att ämnen släpps ut som medför eller kan medföra föroreningar i mark eller vatten. Bilägare har därför ett ansvar för att förvara sin bil på ett riktigt sätt eller lämna in den för skrotning hos en auktoriserad bilskrot.

Kontentan av denna skrivelse är, att det som mest betraktas som miljöföroreningar i samband med skrotbilar, inte bara är dumpade och övergivna bilar. Den pekar ut bilägaren som en tänkbar lagförbrytare, utan att denne har en aning eller tanke om ett sådant förhållande. Vem ställer inte upp sin bil i åratal på för honom en lämplig och billig parkeringsplats. Och anledningarna till detta kan bero på många saker. Kanske någon två i besiktningsprotokollet är orsaken. På grund av att reparationskostnaden skulle bli för hög hos en bilverkstad föranleder det ägaren själv att tro sig kunna ordna felen någon gång i framtiden. Eller bilen står helt enkelt som reservbil om något skulle hända den nya. Den skulle ju inte tillföra något att räkna med vid bilbytet och eftersom den är avställd kostar den ju inget där den står.

 

 

Förordningar när du skrota bilen Göteborg

 

Men att inte lämna och skrota bilen Göteborg till någon auktoriserad bilskrotningsföretag kan bli mycket dyr med tanke på de kostnadskrävande åtgärder som en mark- eller vattensanering skulle kosta. Den allt mera fokuserade miljöproblematiken i allmänhet borde kanske i synnerhet uppmärksamma bilägare att fokusera mer på sina egna uppställningsplatser.

Skrota bilen Gunnilse, Vi hämtar oftast samma eller följande dag om det är akut. Vi har tillstånd av Länsstyrelsen för bärgning av skrotbilar

Skrota bilen Olofstorp

Skrota bilen Olofstorp, Bilbärgning Gbg AB hämtar skrotbilar gratis i Göteborg. Vi har tillstånd av Länsstyrelsen att bärga skrotbilar. När du anlitar oss kan du vara säker på att bilen skrotas och inte kommer ut i trafik igen. Tel 031-94 37 60

Gratis hämtning gäller kompletta bilar (det får inte saknas delar på skrotbilen). Saknas delar kan det bli en kostnad ring för mer info.

skrota bilen Olofstorp
När du skall skrota bilen Olofstorp eller skrota bilen Göteborg kan du boka hämtning här.

Boka direkt på hemsidan och få en trisslott!

Skrota bilen Göteborg
En hämtning av en som skrota bilen Göteborg gratis

Vi hämtar oftast samma eller följande dag

Vad gäller för att lämna och skrota bilen Olofstorp

Miljödepartementets synpunkter om skrotning

Enligt Miljödepartementets utlåtande i M 2007:4 kan övergivna bilar och bilar som inte förvaras på rätt sätt börja rosta och på sikt läcka miljöfarliga ämnen. Enligt miljöbalken är det förbjudet att skräpa ned utomhus eller orsaka att ämnen släpps ut som medför eller kan medföra föroreningar i mark eller vatten. Bilägare har därför ett ansvar för att förvara sin bil på ett riktigt sätt eller lämna in den för skrotning hos en auktoriserad bilskrot.

Kontentan av denna skrivelse är, att det som mest betraktas som miljöföroreningar i samband med skrotbilar, inte bara är dumpade och övergivna bilar. Den pekar ut bilägaren som en tänkbar lagförbrytare, utan att denne har en aning eller tanke om ett sådant förhållande. Vem ställer inte upp sin bil i åratal på för honom en lämplig och billig parkeringsplats. Och anledningarna till detta kan bero på många saker. Kanske någon två i besiktningsprotokollet är orsaken. På grund av att reparationskostnaden skulle bli för hög hos en bilverkstad föranleder det ägaren själv att tro sig kunna ordna felen någon gång i framtiden. Eller bilen står helt enkelt som reservbil om något skulle hända den nya. Den skulle ju inte tillföra något att räkna med vid bilbytet och eftersom den är avställd kostar den ju inget där den står.

 

 

Förordningar när du skrota bilen Göteborg

 

Men att inte lämna och skrota bilen Göteborg till någon auktoriserad bilskrotningsföretag kan bli mycket dyr med tanke på de kostnadskrävande åtgärder som en mark- eller vattensanering skulle kosta. Den allt mera fokuserade miljöproblematiken i allmänhet borde kanske i synnerhet uppmärksamma bilägare att fokusera mer på sina egna uppställningsplatser.

Skrota bilen Olofstorp, Vi hämtar oftast samma eller följande dag om det är akut. Vi har tillstånd av Länsstyrelsen för bärgning av skrotbilar

Skrota bilen Kärrdalen

Skrota bilen Kärrdalen, Bilbärgning Gbg AB hämtar skrotbilar gratis i Göteborg. Vi har tillstånd av Länsstyrelsen att bärga skrotbilar. När du anlitar oss kan du vara säker på att bilen skrotas och inte kommer ut i trafik igen. Tel 031-94 37 60

Gratis hämtning gäller kompletta bilar (det får inte saknas delar på skrotbilen). Saknas delar kan det bli en kostnad ring för mer info.

skrota bilen Kärrdalen
När du skall skrota bilen Kärrdalen eller skrota bilen Göteborg kan du boka hämtning här.

Boka direkt på hemsidan och få en trisslott!

Skrota bilen Göteborg
En hämtning av en som skrota bilen Göteborg gratis

Vi hämtar oftast samma eller följande dag

Vad gäller för att lämna och skrota bilen Kärrdalen

Miljödepartementets synpunkter om skrotning

Enligt Miljödepartementets utlåtande i M 2007:4 kan övergivna bilar och bilar som inte förvaras på rätt sätt börja rosta och på sikt läcka miljöfarliga ämnen. Enligt miljöbalken är det förbjudet att skräpa ned utomhus eller orsaka att ämnen släpps ut som medför eller kan medföra föroreningar i mark eller vatten. Bilägare har därför ett ansvar för att förvara sin bil på ett riktigt sätt eller lämna in den för skrotning hos en auktoriserad bilskrot.

Kontentan av denna skrivelse är, att det som mest betraktas som miljöföroreningar i samband med skrotbilar, inte bara är dumpade och övergivna bilar. Den pekar ut bilägaren som en tänkbar lagförbrytare, utan att denne har en aning eller tanke om ett sådant förhållande. Vem ställer inte upp sin bil i åratal på för honom en lämplig och billig parkeringsplats. Och anledningarna till detta kan bero på många saker. Kanske någon två i besiktningsprotokollet är orsaken. På grund av att reparationskostnaden skulle bli för hög hos en bilverkstad föranleder det ägaren själv att tro sig kunna ordna felen någon gång i framtiden. Eller bilen står helt enkelt som reservbil om något skulle hända den nya. Den skulle ju inte tillföra något att räkna med vid bilbytet och eftersom den är avställd kostar den ju inget där den står.

 

 

Förordningar när du skrota bilen Göteborg

 

Men att inte lämna och skrota bilen Göteborg till någon auktoriserad bilskrotningsföretag kan bli mycket dyr med tanke på de kostnadskrävande åtgärder som en mark- eller vattensanering skulle kosta. Den allt mera fokuserade miljöproblematiken i allmänhet borde kanske i synnerhet uppmärksamma bilägare att fokusera mer på sina egna uppställningsplatser.

Skrota bilen Kärrdalen, Vi hämtar oftast samma eller följande dag om det är akut. Vi har tillstånd av Länsstyrelsen för bärgning av skrotbilar

Skrota bilen Rannebergen

Skrota bilen Rannebergen, Bilbärgning Gbg AB hämtar skrotbilar gratis i Göteborg. Vi har tillstånd av Länsstyrelsen att bärga skrotbilar. När du anlitar oss kan du vara säker på att bilen skrotas och inte kommer ut i trafik igen. Tel 031-94 37 60

Gratis hämtning gäller kompletta bilar (det får inte saknas delar på skrotbilen). Saknas delar kan det bli en kostnad ring för mer info.

skrota bilen Rannebergen
När du skall skrota bilen Rannebergen eller skrota bilen Göteborg kan du boka hämtning här.

Boka direkt på hemsidan och få en trisslott!

Skrota bilen Göteborg
En hämtning av en som skrota bilen Göteborg gratis

Vi hämtar oftast samma eller följande dag

Vad gäller för att lämna och skrota bilen Rannebergen

Miljödepartementets synpunkter om skrotning

Enligt Miljödepartementets utlåtande i M 2007:4 kan övergivna bilar och bilar som inte förvaras på rätt sätt börja rosta och på sikt läcka miljöfarliga ämnen. Enligt miljöbalken är det förbjudet att skräpa ned utomhus eller orsaka att ämnen släpps ut som medför eller kan medföra föroreningar i mark eller vatten. Bilägare har därför ett ansvar för att förvara sin bil på ett riktigt sätt eller lämna in den för skrotning hos en auktoriserad bilskrot.

Kontentan av denna skrivelse är, att det som mest betraktas som miljöföroreningar i samband med skrotbilar, inte bara är dumpade och övergivna bilar. Den pekar ut bilägaren som en tänkbar lagförbrytare, utan att denne har en aning eller tanke om ett sådant förhållande. Vem ställer inte upp sin bil i åratal på för honom en lämplig och billig parkeringsplats. Och anledningarna till detta kan bero på många saker. Kanske någon två i besiktningsprotokollet är orsaken. På grund av att reparationskostnaden skulle bli för hög hos en bilverkstad föranleder det ägaren själv att tro sig kunna ordna felen någon gång i framtiden. Eller bilen står helt enkelt som reservbil om något skulle hända den nya. Den skulle ju inte tillföra något att räkna med vid bilbytet och eftersom den är avställd kostar den ju inget där den står.

 

 

Förordningar när du skrota bilen Göteborg

 

Men att inte lämna och skrota bilen Göteborg till någon auktoriserad bilskrotningsföretag kan bli mycket dyr med tanke på de kostnadskrävande åtgärder som en mark- eller vattensanering skulle kosta. Den allt mera fokuserade miljöproblematiken i allmänhet borde kanske i synnerhet uppmärksamma bilägare att fokusera mer på sina egna uppställningsplatser.

Skrota bilen Rannebergen, Vi hämtar oftast samma eller följande dag om det är akut. Vi har tillstånd av Länsstyrelsen för bärgning av skrotbilar