Skrotbilars miljöpåverkan

Genom den mycket framgångsrika utvecklingen av bilåtervinning har skrotbilarna fått ett helt annat värde än tidigare. Förr kostade det faktiskt några tusenlappar att få sitt uttjänta fordon skrotat och avregistrerat hos Transportstyrelsen. Och det var nog huvudsaken till problemen med dumpade bilar i naturen. Nu råder dock motsatt förhållande. Tack vare intäkter från återvinningen kan skroten istället ge en slant till bilägaren vid inlämningen.

Fler dumpade uttjänta fordon i naturen

Detta borde betyda att miljöförseelser med fordonsvrak inte skulle finnas mer. Men efter det att skrotningspremien för bilar försvann, har jag upptäckt betydligt fler dumpade skrotbilar i skogen och naturen. Man undrar ju om det är idioter som gör så här för att spara några hundralappar eller om det finns andra motiv. Efter har gjort efterforskningar om vad det kostar att skrota en bil och få den hämtad blev jag positivt överraskad. De flesta bilskrotar hämtar och skrotar ditt fordon avgiftsfritt. Därför förstår man ej vissa människors handlande när det gäller dessa bilar. Konsekvenserna på vår natur kan vara riktigt miljöfördärvande. Det är dessutom ett brott, straffbart med böter eller fängelse, att överge eller handha sin bil på rätt sätt, som strider mot lagen om ägaransvar i Miljöbalken.

Skrota bilen innan den blir en miljöbov

Allt fler övergivna skrotbilar i skog och mark. En skrämmande utveckling som det debatteras alldeles för lite om. Det här är antagligen lika miljöförstörande som koldioxidutsläppen från bilarna.

Miljöfarliga ämnen i skrotbilar

Äldre kasserade bilar innehåller kvicksilver och vätskor som breder ut sig i naturen när skrotbilen rostar . Läckage av kvicksilver från ett uttjänt fordon, cirka 5-10 g, är till exempel tillräckligt för att skada en kvadratkilometer stor sjö. Miljöförkastliga produkter som motorbränsle, motoroljor och glykol kan förpesta vattenskicket i sjöar, vattendrag och brunnar. Tungmetaller som bly och kvicksilver bryts inte ned utan stannar kvar i naturen och lagras i växter och organismer. Flera för naturen skadliga substanser är HA-oljor (HA=högaromatiska) i gummi och batterisyror. Därför bör man alltid skrota sin bil i rätt tid. I första hand är det fordonsägaren, som är skyldig att skrota bilen om det ej går att använda och står på en olämpligt ställe.

Kommunen bärgar bort skrotbilen på ägarens bekostnad

Om icke bilägaren är tillgänglig tar ansvarig på kommunen hand om ärendet. På statens vägar är det Trafikverket, som är ansvarigt. På mark, som exempelvis bostadsområde, torg, offentliga miljöer och pendelparkeringar, som räknas till kommun är det densamma som är ansvarig för bortforsling av miljöfarliga produkter. Kommun äger rätt att flytta skrotbilar med support av lagen om bärgning av fordon (LFF 1982:129), lagen om transport av uttjänta bilar i vissa fall (FFF 1982:189) eller Miljöbalken. Hanteringen kan ta olika tid i anspråk beroende på om fordonet står på offentlig eller privat mark, samt för att kontakter ska kunna tas med till exempel ägare, länsman och försäkringsbolag. Kommunen ansvarar för borttransport av uttjänta bilar på allmän mark, men kan även transportera fordon från privat mark mot fastighetsägaren vilja. Trafikverket ser till att bärgning av fordon utefter de statliga vägarna, och anmälan görs då via snuten. Och försent kommer den försumliga bilägaren att vakna. När den saltade räkningen för en massa arbeten, bärgningar, transporter och uppställningskostnaden hamnar i postlådan finns bara tid kvar för ruelse.

Uttjänta fordon

Uttjänta fordon i naturen är en tickande miljöbomb som kommer att explodera om ingenting görs. För 20 – 30 år sedan existerade inte dessa problem. De flesta skyller på skrotningspremien som försvann 2007 och att det skulle vara anledningen att man inte skrotar bilen och istället överger den. Detta är bara skitsnack av personer som inte känner till bilskrotnings branschen. Numera kan man få riktigt bra betalt för uttjänta bilar, 2000 kr betalar flera skrotar i Västra Götaland och de erbjuder även gratis hämtning.

Skrotning av bilar skall göras miljöriktigt

Bilar som dumpas och överges på allmänna platser kan kommunen skrota direkt. Till ett uttjänt fordon räknas bilar som synbarligen har oansenlig eller 0 kr i värde. avgifter i anknytning med transport samt att skrota bilen kommer faktureras fordonsägaren. fordon består av flera ämnen som är ohälsosamma för folks välbefinnande och för miljön. Utslitna bilar förfular gator och torg och utgör ett hot, inte bara för naturen, utan även för våra barn och djur som kan komma till skada. Det är därför angeläget att uttjänta bilar behandlas på riktigt sätt.

Att få bort uttjänta fordon tjänar vår miljö på. Man bör skrota bilen så fort man vet att den inte kommer att användas mer. En enskild skrotbils farliga ämnen och vätskor kan förstöra en hel sjö. Lämna alltid skrotbilen till en auktoriserad bilskrot. Då kan man vara säker på att den skrotas enligt miljöbalken.

Behöver du skrota bilen

Har du en skrotbil som är i behov att lämnas till en bildemontering? Om fordonet inte längre går att använda, lämnar du den till en bilskrot som är auktoriserat för att sanera bilar. Det är viktigt, eftersom det händer att oärliga bolag för ut kasserade fordon till andra länder, där de förorsakar kolossala natur- och hälsoproblem. När du lämnar din bil ska du få ett mottagningskvitto från skrotbolaget. En del bilskrotningsföretag hämtar din bil avgiftsfritt. När bör man skrota bilen? Hur går man tillväga när man skrotar bilen? – Om inga vitala delar fattas kan man lämna den till någon av bilproducenternas mottagningsställen. Man kan även lämna den hos en ackrediterad bildemontör.

När vet man att det är dags att skrota bilen

När kostnaden för reparationer överstiger motsvarande bils värde. Har man en äldre bil bör man hålla koll på hur mycket likvärdig bil kan köpas på exempel blocket. Många personer tror att deras bil är värd betydligt mer än var den verkligen är. Glöm inte att man också får en slant när man skrotar bilen som man kan använda som en insats på den nya bilen.

LÄS MER: Forskare säger att man ska skrota bilen efter 11 år för miljöns skull

När bör man skrota bilen

Första tanken är att bilen har en idealisk varaktighet av 11 år och borde därmed skrotas. Utredningen har Inte tagit hänsyn till bilmärke och underhåll. Det är naturligtvis beroende på flera krafter. Det bör kanske upplysas, att det faktiskt växlar mellan sex och upp mot tjugo år. Att skrota bilen efter precis elva år är därför inget annat än ett resultat av en skral eller utebliven utredning. Dagspressen vidarebefordrar Chalmers forskningsresultat rörande bilismens utsläpp. Forskaren har sannolikt läst någonstans att bilarnas genomsnittliga varaktighet är just 11 år.

När bör man skrota bilen

Att få alla bilägare att skrota bilen efter elva år är inte realistiskt. Focus borde istället vara att få bort bilar som verkligen är uttjänta. Ur ett miljöperspektiv ska bilar som bilden visar prioriteras. Här ligger de största klimatutmaningarna och största vinsterna för miljön.

Körsträckan & skick ska avgöra när man skrota bilen

Även om detta baseras på vaga gissningar. Det är mer relevant att associera bilens optimala livslängd till körsträckan. Den årliga sträckan som bilen körs är inte utan innebörd. Det råder ingen tveksamhet, att något drastiskt måste göras för att reducera eller få bort koldioxidutsläppen från bilismen. lämna till bilskrot bilen omfattar självfallet en viktig faktor. Vetenskapsman säger att utsläppet ökar med ökat antal bensindrivna bilar. Och det kan förmodligen de flesta ställa sig bakom. Det är även rätt yrkande, att elbilen minskar utsläppen på vägarna. Konsekvenserna vid tillverkning av batterier och elproduktion finns uppenbarligen inte med i värderingen av koldioxidutsläppen. Det är som att jämföra kvalitetsbegreppet ”Gör korrekt från start” utan att kunna förklara vad som är riktigt.

Tiden är inne att lyssna och handla efter sakkunniga forskares värderingar. Flygets och näringslivets utsläpp kan vara intressant i och för sig, men inverkar inte på alla bilar. Trevande försök att förbättra läget har gjorts av regeringen. Genom införandet av Bonus-Malus försöker man stilla suget av diesel och de mest bensinslukande bensinbilarna. Men det är väldigt lite även om tanken varit härlig. För att reda ut den gordiska knuten krävs emellertid statens fastställande. Och det är inte bara att öka priset på bränsle, så att de minst bemedlade inte kan bruka fordonet. Annorlunda beslut kommer att föranleda stora omkostnader. Se på vårt grannland Norge.

Skrotpremier kan ändra fossilt till elbilar

Hur kommer det sig att den elektriska bilen Tesla kommit att bli den främst förvärvade?. Förklaring är cirka sjuhundra tusen kr i skrotpremie och kostnaden på elen 0 – 2,00 kr/mil. Och lösningen med fordonens ändlösa kretslopp kan uteslutande nås, om fordonsägarna erhåller fullgod höga skrotbilspremier. Något annat är ett politiskt förhoppning. Att kräva att skrota bilen som är besiktad och acceptabel samt köra den till en bilskrot efter elva år, mot ägarens önskan, är en dröm. Men kan till exempel Kvdbil köpa in bilarna till marknadspris för att lämna dessa till skroten är det naturligtvis en en bra lösning.

Utvecklingen är att bilen skrotas allt senare

Tyvärr går utvecklingen i omvänt håll. Olika bilverkstäder söker hela tiden efter fordon som ägarna tänker kassera. Varför skrota bilen, vi köper den, heter det. Dessa färdmedel går åter i trafik eller till export. Den genomsnittliga hållbarheten håller härmed på att göras längre. För att nå en väsentlig lösning måste rådande drömmar bytas ut mot den realistiska verkligheten. Och det betyder att lämpliga drag måste sättas in på riktigt ställe. Men alla håller troligen med om att få bort skrotbilarna från våra vägar, även hejda den laglösa exporten av bilar med höga utsläpp.