Uttjänta fordon

Uttjänta fordon i naturen är en tickande miljöbomb som kommer att explodera om ingenting görs. För 20 – 30 år sedan existerade inte dessa problem. De flesta skyller på skrotningspremien som försvann 2007 och att det skulle vara anledningen att man inte skrotar bilen och istället överger den. Detta är bara skitsnack av personer som inte känner till bilskrotnings branschen. Numera kan man få riktigt bra betalt för uttjänta bilar, 2000 kr betalar flera skrotar i Västra Götaland och de erbjuder även gratis hämtning.

Skrotning av bilar skall göras miljöriktigt

Bilar som dumpas och överges på allmänna platser kan kommunen skrota direkt. Till ett uttjänt fordon räknas bilar som synbarligen har oansenlig eller 0 kr i värde. avgifter i anknytning med transport samt att skrota bilen kommer faktureras fordonsägaren. fordon består av flera ämnen som är ohälsosamma för folks välbefinnande och för miljön. Utslitna bilar förfular gator och torg och utgör ett hot, inte bara för naturen, utan även för våra barn och djur som kan komma till skada. Det är därför angeläget att uttjänta bilar behandlas på riktigt sätt.

Att få bort uttjänta fordon tjänar vår miljö på. Man bör skrota bilen så fort man vet att den inte kommer att användas mer. En enskild skrotbils farliga ämnen och vätskor kan förstöra en hel sjö. Lämna alltid skrotbilen till en auktoriserad bilskrot. Då kan man vara säker på att den skrotas enligt miljöbalken.

Behöver du skrota bilen

Har du en skrotbil som är i behov att lämnas till en bildemontering? Om fordonet inte längre går att använda, lämnar du den till en bilskrot som är auktoriserat för att sanera bilar. Det är viktigt, eftersom det händer att oärliga bolag för ut kasserade fordon till andra länder, där de förorsakar kolossala natur- och hälsoproblem. När du lämnar din bil ska du få ett mottagningskvitto från skrotbolaget. En del bilskrotningsföretag hämtar din bil avgiftsfritt. När bör man skrota bilen? Hur går man tillväga när man skrotar bilen? – Om inga vitala delar fattas kan man lämna den till någon av bilproducenternas mottagningsställen. Man kan även lämna den hos en ackrediterad bildemontör.

När vet man att det är dags att skrota bilen

När kostnaden för reparationer överstiger motsvarande bils värde. Har man en äldre bil bör man hålla koll på hur mycket likvärdig bil kan köpas på exempel blocket. Många personer tror att deras bil är värd betydligt mer än var den verkligen är. Glöm inte att man också får en slant när man skrotar bilen som man kan använda som en insats på den nya bilen.

LÄS MER: Forskare säger att man ska skrota bilen efter 11 år för miljöns skull