Skrotbilars miljöpåverkan

Genom den mycket framgångsrika utvecklingen av bilåtervinning har skrotbilarna fått ett helt annat värde än tidigare. Förr kostade det faktiskt några tusenlappar att få sitt uttjänta fordon skrotat och avregistrerat hos Transportstyrelsen. Och det var nog huvudsaken till problemen med dumpade bilar i naturen. Nu råder dock motsatt förhållande. Tack vare intäkter från återvinningen kan skroten istället ge en slant till bilägaren vid inlämningen.

Fler dumpade uttjänta fordon i naturen

Detta borde betyda att miljöförseelser med fordonsvrak inte skulle finnas mer. Men efter det att skrotningspremien för bilar försvann, har jag upptäckt betydligt fler dumpade skrotbilar i skogen och naturen. Man undrar ju om det är idioter som gör så här för att spara några hundralappar eller om det finns andra motiv. Efter har gjort efterforskningar om vad det kostar att skrota en bil och få den hämtad blev jag positivt överraskad. De flesta bilskrotar hämtar och skrotar ditt fordon avgiftsfritt. Därför förstår man ej vissa människors handlande när det gäller dessa bilar. Konsekvenserna på vår natur kan vara riktigt miljöfördärvande. Det är dessutom ett brott, straffbart med böter eller fängelse, att överge eller handha sin bil på rätt sätt, som strider mot lagen om ägaransvar i Miljöbalken.

Skrota bilen innan den blir en miljöbov

Allt fler övergivna skrotbilar i skog och mark. En skrämmande utveckling som det debatteras alldeles för lite om. Det här är antagligen lika miljöförstörande som koldioxidutsläppen från bilarna.

Miljöfarliga ämnen i skrotbilar

Äldre kasserade bilar innehåller kvicksilver och vätskor som breder ut sig i naturen när skrotbilen rostar . Läckage av kvicksilver från ett uttjänt fordon, cirka 5-10 g, är till exempel tillräckligt för att skada en kvadratkilometer stor sjö. Miljöförkastliga produkter som motorbränsle, motoroljor och glykol kan förpesta vattenskicket i sjöar, vattendrag och brunnar. Tungmetaller som bly och kvicksilver bryts inte ned utan stannar kvar i naturen och lagras i växter och organismer. Flera för naturen skadliga substanser är HA-oljor (HA=högaromatiska) i gummi och batterisyror. Därför bör man alltid skrota sin bil i rätt tid. I första hand är det fordonsägaren, som är skyldig att skrota bilen om det ej går att använda och står på en olämpligt ställe.

Kommunen bärgar bort skrotbilen på ägarens bekostnad

Om icke bilägaren är tillgänglig tar ansvarig på kommunen hand om ärendet. På statens vägar är det Trafikverket, som är ansvarigt. På mark, som exempelvis bostadsområde, torg, offentliga miljöer och pendelparkeringar, som räknas till kommun är det densamma som är ansvarig för bortforsling av miljöfarliga produkter. Kommun äger rätt att flytta skrotbilar med support av lagen om bärgning av fordon (LFF 1982:129), lagen om transport av uttjänta bilar i vissa fall (FFF 1982:189) eller Miljöbalken. Hanteringen kan ta olika tid i anspråk beroende på om fordonet står på offentlig eller privat mark, samt för att kontakter ska kunna tas med till exempel ägare, länsman och försäkringsbolag. Kommunen ansvarar för borttransport av uttjänta bilar på allmän mark, men kan även transportera fordon från privat mark mot fastighetsägaren vilja. Trafikverket ser till att bärgning av fordon utefter de statliga vägarna, och anmälan görs då via snuten. Och försent kommer den försumliga bilägaren att vakna. När den saltade räkningen för en massa arbeten, bärgningar, transporter och uppställningskostnaden hamnar i postlådan finns bara tid kvar för ruelse.