Alla inlägg av skrotbilarna

Skrotbilars miljöpåverkan

Genom den mycket framgångsrika utvecklingen av bilåtervinning har skrotbilarna fått ett helt annat värde än tidigare. Förr kostade det faktiskt några tusenlappar att få sitt uttjänta fordon skrotat och avregistrerat hos Transportstyrelsen. Och det var nog huvudsaken till problemen med dumpade bilar i naturen. Nu råder dock motsatt förhållande. Tack vare intäkter från återvinningen kan skroten istället ge en slant till bilägaren vid inlämningen.

Fler dumpade uttjänta fordon i naturen

Detta borde betyda att miljöförseelser med fordonsvrak inte skulle finnas mer. Men efter det att skrotningspremien för bilar försvann, har jag upptäckt betydligt fler dumpade skrotbilar i skogen och naturen. Man undrar ju om det är idioter som gör så här för att spara några hundralappar eller om det finns andra motiv. Efter har gjort efterforskningar om vad det kostar att skrota en bil och få den hämtad blev jag positivt överraskad. De flesta bilskrotar hämtar och skrotar ditt fordon avgiftsfritt. Därför förstår man ej vissa människors handlande när det gäller dessa bilar. Konsekvenserna på vår natur kan vara riktigt miljöfördärvande. Det är dessutom ett brott, straffbart med böter eller fängelse, att överge eller handha sin bil på rätt sätt, som strider mot lagen om ägaransvar i Miljöbalken.

Skrota bilen innan den blir en miljöbov

Allt fler övergivna skrotbilar i skog och mark. En skrämmande utveckling som det debatteras alldeles för lite om. Det här är antagligen lika miljöförstörande som koldioxidutsläppen från bilarna.

Miljöfarliga ämnen i skrotbilar

Äldre kasserade bilar innehåller kvicksilver och vätskor som breder ut sig i naturen när skrotbilen rostar . Läckage av kvicksilver från ett uttjänt fordon, cirka 5-10 g, är till exempel tillräckligt för att skada en kvadratkilometer stor sjö. Miljöförkastliga produkter som motorbränsle, motoroljor och glykol kan förpesta vattenskicket i sjöar, vattendrag och brunnar. Tungmetaller som bly och kvicksilver bryts inte ned utan stannar kvar i naturen och lagras i växter och organismer. Flera för naturen skadliga substanser är HA-oljor (HA=högaromatiska) i gummi och batterisyror. Därför bör man alltid skrota sin bil i rätt tid. I första hand är det fordonsägaren, som är skyldig att skrota bilen om det ej går att använda och står på en olämpligt ställe.

Kommunen bärgar bort skrotbilen på ägarens bekostnad

Om icke bilägaren är tillgänglig tar ansvarig på kommunen hand om ärendet. På statens vägar är det Trafikverket, som är ansvarigt. På mark, som exempelvis bostadsområde, torg, offentliga miljöer och pendelparkeringar, som räknas till kommun är det densamma som är ansvarig för bortforsling av miljöfarliga produkter. Kommun äger rätt att flytta skrotbilar med support av lagen om bärgning av fordon (LFF 1982:129), lagen om transport av uttjänta bilar i vissa fall (FFF 1982:189) eller Miljöbalken. Hanteringen kan ta olika tid i anspråk beroende på om fordonet står på offentlig eller privat mark, samt för att kontakter ska kunna tas med till exempel ägare, länsman och försäkringsbolag. Kommunen ansvarar för borttransport av uttjänta bilar på allmän mark, men kan även transportera fordon från privat mark mot fastighetsägaren vilja. Trafikverket ser till att bärgning av fordon utefter de statliga vägarna, och anmälan görs då via snuten. Och försent kommer den försumliga bilägaren att vakna. När den saltade räkningen för en massa arbeten, bärgningar, transporter och uppställningskostnaden hamnar i postlådan finns bara tid kvar för ruelse.

Uttjänta fordon

Uttjänta fordon i naturen är en tickande miljöbomb som kommer att explodera om ingenting görs. För 20 – 30 år sedan existerade inte dessa problem. De flesta skyller på skrotningspremien som försvann 2007 och att det skulle vara anledningen att man inte skrotar bilen och istället överger den. Detta är bara skitsnack av personer som inte känner till bilskrotnings branschen. Numera kan man få riktigt bra betalt för uttjänta bilar, 2000 kr betalar flera skrotar i Västra Götaland och de erbjuder även gratis hämtning.

Skrotning av bilar skall göras miljöriktigt

Bilar som dumpas och överges på allmänna platser kan kommunen skrota direkt. Till ett uttjänt fordon räknas bilar som synbarligen har oansenlig eller 0 kr i värde. avgifter i anknytning med transport samt att skrota bilen kommer faktureras fordonsägaren. fordon består av flera ämnen som är ohälsosamma för folks välbefinnande och för miljön. Utslitna bilar förfular gator och torg och utgör ett hot, inte bara för naturen, utan även för våra barn och djur som kan komma till skada. Det är därför angeläget att uttjänta bilar behandlas på riktigt sätt.

Att få bort uttjänta fordon tjänar vår miljö på. Man bör skrota bilen så fort man vet att den inte kommer att användas mer. En enskild skrotbils farliga ämnen och vätskor kan förstöra en hel sjö. Lämna alltid skrotbilen till en auktoriserad bilskrot. Då kan man vara säker på att den skrotas enligt miljöbalken.

Behöver du skrota bilen

Har du en skrotbil som är i behov att lämnas till en bildemontering? Om fordonet inte längre går att använda, lämnar du den till en bilskrot som är auktoriserat för att sanera bilar. Det är viktigt, eftersom det händer att oärliga bolag för ut kasserade fordon till andra länder, där de förorsakar kolossala natur- och hälsoproblem. När du lämnar din bil ska du få ett mottagningskvitto från skrotbolaget. En del bilskrotningsföretag hämtar din bil avgiftsfritt. När bör man skrota bilen? Hur går man tillväga när man skrotar bilen? – Om inga vitala delar fattas kan man lämna den till någon av bilproducenternas mottagningsställen. Man kan även lämna den hos en ackrediterad bildemontör.

När vet man att det är dags att skrota bilen

När kostnaden för reparationer överstiger motsvarande bils värde. Har man en äldre bil bör man hålla koll på hur mycket likvärdig bil kan köpas på exempel blocket. Många personer tror att deras bil är värd betydligt mer än var den verkligen är. Glöm inte att man också får en slant när man skrotar bilen som man kan använda som en insats på den nya bilen.

LÄS MER: Forskare säger att man ska skrota bilen efter 11 år för miljöns skull

När bör man skrota bilen

Första tanken är att bilen har en idealisk varaktighet av 11 år och borde därmed skrotas. Utredningen har Inte tagit hänsyn till bilmärke och underhåll. Det är naturligtvis beroende på flera krafter. Det bör kanske upplysas, att det faktiskt växlar mellan sex och upp mot tjugo år. Att skrota bilen efter precis elva år är därför inget annat än ett resultat av en skral eller utebliven utredning. Dagspressen vidarebefordrar Chalmers forskningsresultat rörande bilismens utsläpp. Forskaren har sannolikt läst någonstans att bilarnas genomsnittliga varaktighet är just 11 år.

När bör man skrota bilen

Att få alla bilägare att skrota bilen efter elva år är inte realistiskt. Focus borde istället vara att få bort bilar som verkligen är uttjänta. Ur ett miljöperspektiv ska bilar som bilden visar prioriteras. Här ligger de största klimatutmaningarna och största vinsterna för miljön.

Körsträckan & skick ska avgöra när man skrota bilen

Även om detta baseras på vaga gissningar. Det är mer relevant att associera bilens optimala livslängd till körsträckan. Den årliga sträckan som bilen körs är inte utan innebörd. Det råder ingen tveksamhet, att något drastiskt måste göras för att reducera eller få bort koldioxidutsläppen från bilismen. lämna till bilskrot bilen omfattar självfallet en viktig faktor. Vetenskapsman säger att utsläppet ökar med ökat antal bensindrivna bilar. Och det kan förmodligen de flesta ställa sig bakom. Det är även rätt yrkande, att elbilen minskar utsläppen på vägarna. Konsekvenserna vid tillverkning av batterier och elproduktion finns uppenbarligen inte med i värderingen av koldioxidutsläppen. Det är som att jämföra kvalitetsbegreppet ”Gör korrekt från start” utan att kunna förklara vad som är riktigt.

Tiden är inne att lyssna och handla efter sakkunniga forskares värderingar. Flygets och näringslivets utsläpp kan vara intressant i och för sig, men inverkar inte på alla bilar. Trevande försök att förbättra läget har gjorts av regeringen. Genom införandet av Bonus-Malus försöker man stilla suget av diesel och de mest bensinslukande bensinbilarna. Men det är väldigt lite även om tanken varit härlig. För att reda ut den gordiska knuten krävs emellertid statens fastställande. Och det är inte bara att öka priset på bränsle, så att de minst bemedlade inte kan bruka fordonet. Annorlunda beslut kommer att föranleda stora omkostnader. Se på vårt grannland Norge.

Skrotpremier kan ändra fossilt till elbilar

Hur kommer det sig att den elektriska bilen Tesla kommit att bli den främst förvärvade?. Förklaring är cirka sjuhundra tusen kr i skrotpremie och kostnaden på elen 0 – 2,00 kr/mil. Och lösningen med fordonens ändlösa kretslopp kan uteslutande nås, om fordonsägarna erhåller fullgod höga skrotbilspremier. Något annat är ett politiskt förhoppning. Att kräva att skrota bilen som är besiktad och acceptabel samt köra den till en bilskrot efter elva år, mot ägarens önskan, är en dröm. Men kan till exempel Kvdbil köpa in bilarna till marknadspris för att lämna dessa till skroten är det naturligtvis en en bra lösning.

Utvecklingen är att bilen skrotas allt senare

Tyvärr går utvecklingen i omvänt håll. Olika bilverkstäder söker hela tiden efter fordon som ägarna tänker kassera. Varför skrota bilen, vi köper den, heter det. Dessa färdmedel går åter i trafik eller till export. Den genomsnittliga hållbarheten håller härmed på att göras längre. För att nå en väsentlig lösning måste rådande drömmar bytas ut mot den realistiska verkligheten. Och det betyder att lämpliga drag måste sättas in på riktigt ställe. Men alla håller troligen med om att få bort skrotbilarna från våra vägar, även hejda den laglösa exporten av bilar med höga utsläpp.

Bilskrot Öckerö

Bilskrot Öckerö som tar hand om uttjänta bilar som bärgas utan kostnad till en auktoriserad skrotfirma. En kasserad bil kan bli en miljöbov med läckage av miljöfarliga ämnen och bör därför omgående fraktas till en godkänd bildemontering.

Bilbärgning Gbg AB kommer hem till er eller annan angiven plats och hämtar bilen, transporterar den till en godkänd skrot gratis. Kostnadsfria hämtningar gäller kompletta skrotbilar. Skrota bilen gratis med hämtning och avregistrering. Vi hämtar även fordonsvrak och bilar som inte är kompletta men inte avgiftsfritt. Har tillstånd från Länsstyrelsen för bärgning av skrotbilar. När du anlitar oss kan du vara säker på att bilen skrotas och inte kommer ut i trafik igen. 

Bilbärgning Gbg AB Org. Nr. 559014-4449.

Tel 031-94 37 60 för att boka gratis hämtning.

Boka gratis hämtning online och få en trisslott!Bilskrot Öckerö som tar hand om uttjänta bilar som bärgas utan kostnad till en auktoriserad skrotfirma. En kasserad bil kan bli en miljöbov med läckage av miljöfarliga ämnen och bör därför omgående fraktas till en godkänd skrotanläggning.

Skrotbilar hämtas gratis 

I följande område hämtas bilskrot kostnadsfritt, Öckerö Ucklum, RollsboÄlvängen, Surte, Västra Frölunda, Tagene, Ale, Angered, Agnesberg, Hisings-Kärra, Hisings-Backa, Hisingen, Kungälv, Tjörn, Stenungsund, Lilla Edet, Lerum, Partille, Härryda, Mölndal, Kållered, Kungsbacka, Göteborg

Bildemontering på Öckerö tar hand om kasserade bilar som ska skrotas
Bildemontering på Öckerö tar hand om kasserade bilar som ska skrotas

Skrotbilar hämtas gratis

Skrotbilar hämtas gratis, helt avgiftsfri bärgning av kompletta uttjänta bilar till en auktoriserad bilskrot. Är bilen inte komplett kan det bli en kostnad. Saknas väsentliga delar som t. ex. motor, växellåda eller katalysator kan vi vilja ha en ersättning för att frakta bilen till skroten.

Skrotbilar hämtas gratis

Skrotbilar hämtas gratis, Vi kommer hem till er med bärgningsbil helt kostnadsfritt, hämtar skrotbilen för transport till en auktoriserad bilskrot. Besök hemsida skrotbilarna.se för mer information.

I Google ser man dagligen annonser där skrotbilar hämtas gratis. Det finns många aktörer. Men det verkar vara ett betydligt mindre antal som är registrerade som företag. Ett hos Bolagsverket och Skattemyndigheten registrerat företag har naturligtvis erhållit ett registreringsnummer, som är enkelt att kontrollera. En skrotbil klassas av Länsstyrelsen som miljöfarligt avfall och kräver ett speciellt tillstånd för transport. Olika kommuners miljöavdelningar är väl medvetna om detta och anlitar endast bärgningsföretag med sådant tillstånd för transport till ett skrotföretag.

Privatpersoner tycks antingen vara omedvetna eller ignorerar detta förhållande. Troligtvis är dessa personer inte heller medvetna om vad lagbalken förkunnar. ” En ägare till ett fordon ansvarar personligt för detta till dess det är skrotat och avfört från bilregistret av Transportstyrelsen”. Det betyder att ägaren utsätter sig för risker om skrotbilen blir utsatt för olyckshändelser eller kommer på villovägar. Det senare fallet är mest frekvent genom illegal export.

Skrotbilar hämtas gratis av Bilbärgning Gbg AB

Flertalet av bilar som skrotas är behäftade med körförbud. Dessa kan därför inte köras av ägaren till någon auktoriserad bilskrot. Vid dessa tillfällen måste en utomstående aktör anlitas för hämtning och inlämning för skrotning och avregistrering. Ett seriöst företag är alltid angeläget att utmärka sig som ett sådant. Därför framgår organisationsnummer och olika tillstånd klart och tydligt i annonserna. En bilägare kan därför enkelt sortera utbudet av aktörer.

Det har tidigare inte varit några funderingar huruvida ett fordon är uttjänt eller inte och när man bör skrota bilen. Men idag har situationen förändrats till bilägarens fördel. Efterfrågan av billiga begagnade bilar har ökat kraftigt de senaste åren. Tillskottet kommer från bilar som tidigare skrotats. Och det betyder att vissa bilmärken och årsmodeller har ett värde som kan komma ägaren till del. Det finns företag som erbjuder gratis värdering online. För att utnyttja denna möjlighet krävs att ägaren gör en noggrann specifikation enligt formuläret, så att en korrekt utvärdering kan göras.

Även i defekta och skadade bilar kan det finnas komponenter som har ett visst värde. Även om så inte är fallet har möjligheten att få ersättning för bilen undersökts genom sådan kontakt. Och det är nu dags för ägaren att besluta om skrotning eller inte. Ett fordon som blir uppställt under en lång tid riskerar läckage av miljöfarliga vätskor. Det är orsaken varför bilen många gånger bedömes dumpad och miljöfarlig.

När bör man skrota bil

När bör man skrota bil? Frågan som många bilägare ställer sig. Det finns inte något standardsvar att ge. Svaret beror troligtvis på vem man frågar. En miljöaktivist skulle svara att skrotning borde ske snarast av alla bilar med koldioxidutsläpp. En omedelbar övergång till elbilar, som är fria från sådana utsläpp, borde förnya bilparken omgående. Vad en sådan person inte känner till är att konsekvensen kan bli den motsatta. Det är ett känt faktum, genom tekniska utredningar, att batteritillverkning och producering av el i vissa fall överstiger utsläppet av koldioxid från vissa bränsledrivna bilar idag. Så miljöaspekten i samband med beslut om skrotning väger därför inte speciellt tungt.

När bör man skrota bilen

När bör man skrota bil? När reparationskostnaden överstiger värdet på bilen är det dags att frakta den till en auktoriserad bilskrot.

Det är oftast ekonomiska aspekter som avgör om man ska skrota bil

Nej, ett skrotningsbeslut är och kommer säkert att vara av ekonomisk karaktär för en bilägare. Livslängderna varierar mellan olika bilmärken mellan 9 och 14 år. Där de koreanska modellerna statistiskt har de sämsta värdena. Undantag är Mercedes och Volvo med livslängder upp mot 20 år. En gammal regel har varit att bilen bör skrotas då kommande reparationskostnad överstiger bilens verkliga värde. Men det betyder inte att vägens slut är nådd för alla fordon.

På grund av det växande behovet av billiga begagnade bilar har även marknaden för uppköp av gamla bilar förändrats i samma takt. Och idag erbjudes bilägare en värdering online. Även defekta eller skadade bilar av speciella märken och årsmodeller har ett värde i fortfarande vitala komponenter. I vissa fall kan även en obesiktad bil ha något värde. Vid skrotning, då bilen måste hämtas av bärgare, kan inte bilägaren räkna med någon ersättning. Men i de flesta fall utföres detta gratis av något bärgningsföretag.

LÄS MER: Bilskrot Göteborg med självplock, billiga bilreservdelar

Bilbärgning Gbg AB har en bokningstjänst om man skall skrota bilen. Skrotbilar hämtas gratis och bärgas till en auktoriserad bilskrot. Besök hemsidan Skrotbilarna.se. Bilbärgning Gbg AB har tillstånd för bärgning av skrotbilar från Länsstyrelsen.

LÄS MER: Bilskrotens legalitet

Frågan när bör man skrota bil är ett rent och skärt ekonomiskt spörsmål. Den gamla regeln om att en punktkostnad inte skall överstiga bilens egentliga värde bör vara den mest logiska. Men först efter en värdering av bilen. Dagens möjlighet att få en gratis värdering med ett eventuellt anbud om köp online ger ägaren indikation om kommande beslut. Det varnas dock för oseriösa uppköpare. De anammar i regel en ofullständig värdering för att i stället nedvärdera egen prisuppgift vid hämtningen av bilen, som man erbjuder göra gratis.

LÄS MER Skrotningspremie för personbilar

Bilen ska skrotas

Bilen ska skrotas

Bilen ska skrotas? Vi har under fem års tid utvecklat skrotbilshämtning till ett av de största registrerade företagen inom Göteborgsområdet. Vår strävan att alltid placera kunden i mitten med absolut bästa tänkbara service. Har lönat sig och vi kommer att fortsätta på samma sätt. Våra kunder skall känna trygghet i kontakten med oss. Samtidigt skall man känna förtroende och lita på våra överenskommelse. Förutom konkreta handlingar krävs naturligtvis att företaget lever upp till de krav som ställs av myndigheter för branschen.

Vi hämtar bilskrot i Göteborg gratis för skrotning. Vid inlämning har vi den bästa ersättningen i Sverige för skrotbilar. Bilen skall vara komplett för att få full betalning.
Vi hämtar bilskrot i Göteborg gratis för skrotning. Vid inlämning har vi den bästa ersättningen i Sverige för skrotbilar. Bilen skall vara komplett för att få full betalning.

LÄS MER: Lämna bilen till skroten själv och få ersättning

Skrotbilar som fraktas till bilskrot klassas av Länsstyrelsen som transport av farligt avfall. För detta krävs bland annat en extra ansvarsförsäkring, som måste tecknas före godkännande. Vidare skall godkänd bärgningsfordon användas. Tillståndet som ställes ut på företagets organisationsnummer skall medföras i transportfordonet. På företagets webb-sida kan hela tillståndet läsas.

LÄS MER: Vårt tillstånd från Länsstyrelsen för bärgning av skrotbil

Bilen ska skrotas? Vi har under fem års tid utvecklat skrotbilshämtning till ett av de största registrerade företagen inom Göteborgsområdet.
Bilen ska skrotas? Vi har under fem års tid utvecklat skrotbilshämtning till ett av de största registrerade företagen inom Göteborgsområdet.

Vi samarbetar med ett av Västra Götalands största auktoriserade bilskrotningsföretag. Om ni ska skrota bilen Göteborg eller i dess närhet hjälper vi er. Företaget är specialiserat på pressning och total återvinning av skrotbilarna utan långa uppställningstider. Detta borgar för en rationell och mycket miljövänlig skrotningsprocess.

LÄS MER: För att skrota bilen behövs registreringsbevis del 2

Ett antal artiklar och inlägg beskriver tydligt att gamla omoderna bilar har motorer med låg effektutnyttjande och därmed högt utsläpp av växthusavgaser. I kalkyler påvisas även hög lönsamhet genom byte till en ny bil med effektivare, renare och bränslesnålare motor. Trots detta rullar ett stort antal mer eller mindre uttjänta bilar på våra landsvägar. Den framtida chockartade höjningen av bilskatten för dessa fordon kommer förmodligen att innebära att mängder av bilar kommer att skrotas. Vi står redo att möta denna anhopning.

LÄS MER: Bra att veta inför skrotningen av bilen

Även inom detta område har det skrivits mycket om de miljörisker som förknippas med dumpade och osanerade uttjänta bilar. Att kostnaderna för marksanering efter läckage av miljöfarliga vätskor blir betydligt högre än borttransport av fordonet innan den miljöfarliga processen börjar är klar. Men kommuner och andra markägare tycks ha svårt att agera på grund av svårtolkade regler och förordningar. Vid lagändring så att varje ansvarig har rätt att röja rent på egen mark. Om bilen ska skrotas kommer snart dessa dumpade fordon snabbt att försvinna. Vi är beredda att hjälpa till att så blir fallet.

LÄS MER: Skrotning av fordon upp till 3,5 ton gratis

Processen för stålet från brytning i gruva till färdig produkt är både energikrävande och miljö- förstörande. Vid återvinning reduceras dessa faktorer väsentligt och du som i dag skrotar bilen är med i vårt gemensamma mål – miljöförbättring och energibesparing. Och vi finns till med detta genom att hämta bilen många gånger gratis.

LÄS MER: Bilbärgning i Göteborg med bra priser
LÄS OCKSÅ: Skrotfirmor i Göteborg

Skrota bilen ersättning

Skrota bilen ersättning

Skrota bilen ersättning Göteborg. När det är dags göra sig av med bilen till skrot finns det många alternativ för ägaren. Men det gäller för densamma att vara observant vid planeringen i synnerhet om skrotbilens destination är till en bilskrot i Göteborg eller dess närhet. Vi förutsätter här att ägaren är bosatt i Gbg city.

LÄS MER: Informationen som behövs för att skrota bilen

Det första ägaren, av den av honom betraktade uttjänta bilen, måste veta att i den här branschen finns många tvivelaktiga aktörer, som bedriver sin verksamhet olagligt mot olika myndigheter. Eftersom det finns seriösa företag i branschen lider dessa stora ekonomiska svårigheter i konkurrens med de illegala aktörerna som inte har någon skattebelastning att ta hänsyn till.

För ägaren som tänkt skrota bilen finns det alltså många anledningar att göra vissa undersökningar före beslut. I annat fall är risken att bli lurad påtaglig.

Skrota bilen ersättning. När det är dags göra sig av med bilen till skrot finns det många alternativ för ägaren.
Skrota bilen ersättning. När det är dags göra sig av med bilen till skrot finns det många alternativ för ägaren.

Alternativen vid skrotning är många och några av dessa kräver vissa förutsättningar. Är bilen avställd får den inte framföras på allmän väg, inte heller bogseras. Du kan skrota bilen i Göteborg men också utanför. De har olika uppläggningar vad gäller kostnad och att skrota bilen ersättning.

Ett auktoriserat skrotningsföretag måste dock ta emot en komplett inlämnad skrotbil gratis. Icke auktoriserade kan däremot kräva ersättning vid inlämningen av bilen. Att lämna in bilen till en auktoriserat företag ger också ägaren trygghet av att bilen verkligen blir skrotad och avregistrerad hos bilregistret på ett lagligt sätt.

LÄS MER: Anlita bildemontering som är godkända

Är bilen inte avställd kan ägaren själv köra bilen till vald skrotfirma. Kan inte ägaren genom vissa åtgärder välja rätt bärgningsföretag, som ger samma trygghet, som om ägaren själv lämnat bilen på skroten. Ett sådant företag har tillstånd från Länsstyrelsen att handha och transportera skrotbilar.

Och det är enkelt för ägaren att sortera ut dessa på deras hemsidor på nätet. På hemsidan är tillståndet upplagt så det är bara att klicka för att läsa innehållet samt genom organisationsnumret få bekräftelse att det är gällande. Första rådet är: Välj aldrig något annat företag.

LÄS MER: Plocka delar själv på skroten

Välj alltid ett godkända företag för att undvika onödiga kostnader. Saknar bilen någon vital del, som katalysator, måste dock ägaren räkna med att få betala något oberoende på inlämningssättet. Betalning kan erhållas hos dom flesta. Du kan alltså skrota bilen ersättning och få pengar för skrotbilen.

Skrota bilen betalt. Det finns alltid ett viss värde i en skrotbil. Även om allt är trasigt kan man återvinna metallen och få pengar.
Skrota bilen betalt. Det finns alltid ett viss värde i en skrotbil. Även om allt är trasigt kan man återvinna metallen och få pengar.

Landets i särklass högsta ersättare vid inlämning är bilskroten på Orust, visserligen är det cirka 6,5 mil dit från Göteborg, men alternativet finns för de som kan avsätta den tid som krävs. Skall transport utföras. Till exempel med en avställd bil, måste ägaren vara ytterst observant vid val av transportör.

LÄS MER: Hur mycket får man när man skrotar bilen

Här varnas för aktörer, som lockar med skrota bilen ersättning vid hämtning, men som vägrar att betala när bilen hämtas. Som nämnts är det av vikt att anlita någon med behörighet från Länsstyrelsen. Varningsflaggan gäller för att bilen återinförs i trafik olagligt eller att den exporteras till fram för allt Afrika där marknaden är stor. Massor av bilar försvinner på det sättet.

Att skrota bilen

Att skrota bilen

En lämplig aktör att skrota bilen hos, måste utses när beslutet att den gamla bilen måste skrotas. Den har varit som en familjemedlem, som transporterat oss runt i vått och torrt. Den har medverkat i många i ägarens minnesvärda upplevelser. Och bara tanken med att dessa kommer att försvinna med bilen kan kännas svårt.

LÄS MER: Råden som är bra vid skrotning av bil

Men efter 14 års mer eller mindre daglig kontakt måste skrotning accepteras även om det sker med sorg. Det är bäst att lägga nostalgin på hyllan och planera aktiviteter, som måste göras både före och under tiden för inlämningen till en skrot.

En lämplig aktör att skrota bilen hos måste utses när beslutat att den gamla bilen måste skrotas
En lämplig aktör att skrota bilen hos måste utses när beslutat att den gamla bilen måste skrotas

Att en auktoriserad bilskrot skall skrota bilen i Göteborg eller dess närhet väljs är en självklarhet. En sådan tar emot en skrotbil gratis och kan i vissa fall även betala ett visst belopp om bilen är komplett. Detta förutsätter att bilen inte är avställd så att ägaren inte själv kan köra bilen till bilskroten.

Det finns bilskrotar som erbjuder sig att hämta bilen hos ägaren för att skrota bilen. Det resulterar ofta i att ägaren måste betala bärgningen. Och detta kan komma som en obehaglig överraskning i efterhand för ägaren.

I en situation där ägaren inte själv kan transportera bilen till bilskrot i Göteborg. Bör man noga följa upp och kontrollera att transporten blir utförd på ett lagligt sätt. Den nostalgiska ägaren, även andra naturligtvis, vill och kräver att deras gamla trotjänare skall sluta hos en bilskrot, som ansvarar för att bilen blir korrekt avregistrerat hos Transportstyrelsen. Och senare genom återvinning ingå i en ny personbil.

LÄS MER: Skrotens legalitet i storstäder

Om ägaren lämnar sin bil till ett inte kontrollerat och ofta oseriöst transportföretag. Är risken stor att bilen hamnar på brottsliga avvägar. Statistiken hos Transportstyrelsen visar, på ett häpnadsväckande sätt, hur bilar tycks vara uppslukade. 100-tusentals personbilar borde finnas men gör det ändå inte.

LÄS MER: Bilproducenternas roll när du skall skrota bilen

Bilar, som på ett olagligt sätt inte skrotats enligt ägarens direktiv. Utan återförts på vägarna, utan att ha nått överenskommen med bilskrot i GöteborgDet är egentligen inte svårt att upptäcka att ett mycket stort antal avställda bilar exporteras illegalt genom brottslig verksamhet.

Att skrota bilen hos en bilskrot i Göteborg. Som hämtar med bärgningsbil hemma hos kunden.
Att skrota bilen hos en bilskrot i Göteborg. Skrotningsföretag som hämtar med bärgningsbil hemma hos kunden.

Ingen ägare till en gammal trotjänare vill att deras trotjänare skall ingå i brottslig verksamhet. Så det måste vara i hans intresse att verkligen tillse att detta undvikes.  Det är varken svårt eller tidskrävande. Det gäller att kontrollera att rätt bärgningsföretag anlitas för hämtningen.

LÄS MER: Skrotningspremien försvann år 2007

En auktoriserad bärgare har tillstånd från Länsstyrelsen att handha skrotbilar. Dom ansvarar för att auktoriserad bilskrot behandlar lämnad bil på ett lagligt sätt. Ägare till en skrotbil kan enkelt gå in på bärgarens hemsida och själv plocka fram underlaget, som beskriver krav och förordningar. Att skrota bilen är enkelt om man bara kontrollera företagen som man anlitar.

Skrotens legalitet

Skrotens legalitet

Skrotens legalitet. Bilskrotningsföretagen kan i dag klassa i minst tre kategorier. Två alternativ betecknas som auktoriserade till skillnad från den illegala skroten. Som saknar alla tillstånd. För att erhålla auktoriserad status måste tillstånd ha utfärdats av Länsstyrelsen. En del av de större skrotarna har etablerat mottagningsställen för skrotbilar på andra ställen än där sanering  och pressning utföres. Detta göres för att täcka ett större mottagningsområde. Men även dessa mottagningsaktiviteter kräver extra tillstånd av Länsstyrelsen. De auktoriserade skrotarna inspekteras årligen av ortens miljöavdelning. Den illegala skroten står utanför alla myndigheters insyn.

Skrotens legalitet. Bilskrotningsföretagen kan i dag klassa i minst tre kategorier. Två alternativ betecknas som auktoriserade till skillnad från den illegala skroten.
Skrotens legalitet. Bilskrotningsföretagen kan i dag klassa i minst tre kategorier. Två alternativ betecknas som auktoriserade till skillnad från den illegala skroten. Auktoriserade företag som skrota bilen i Göteborg  är att föredra för undvika problem i skrotprocessen.

Många gånger blir etablerade bilkyrkogårdar felaktigt anklagade att stå utanför myndigheters övervakning. I dessa fall är det en kommunalpolitisk fråga i samband med bedömningen av det bidrag som genereras. De illegala skrotarna ger ingen myndighet något bidrag.  Av de två auktoriserade slagen av skrotningsföretag är en del knutna till bilproducenterna och andra som är helt fristående. Båda alternativen kan dock begära tillstånd och öppna fristående mottagningsställen. De auktoriserade företagen, som är knutna till bilproducenterna. Har ansvar enligt Bilskrotningsförordningen SFS 2007:186. Bland annat skall planering av behovet av skrotningsställen göras tillsammans med berörd kommun. Vidare skall årliga rapporteringar lämnas till kommunen.

LÄS MER: Gammal skrot i Partille Sävedalen

Företagen ingår också i producenterna arbeten med återvinning och återanvändning genom fragmentering av fordon. I den allt mer diskuterade miljöproblematiken spelar den här kategorin av skrotare en stor roll. Att motta en skrotbil utan kostnad för ägaren är ett krav som skall uppfyllas. Den årliga avrapporteringen till bland annat berörd kommun är ett annat uppdrag. Kategorin auktoriserade skrotar utanför bilproducenterna skapar många gånger oreda i olika myndigheters underlag. Som i och för sig kan resultera i felaktiga beslut. Detta på grund av att skyldighet till avrapportering saknas.

Vidare kan dessa kräva höga avgifter av en bilägare vid inlämning av en skrotbil. De illegala skrotarna som saknar tillstånd och som kan betraktas som bilkyrkogårdar tycks ha minskat till antal. Det är trots allt ett problem att tillstånd och tillsyn utföres av olika myndigheter. Härigenom kan de illegala skrotarna klamra sig fast vid sin hantering enkelt och säkert utan legal inblandning som fastnat mellan olika stolar.