Kategoriarkiv: Okategoriserade

Skrotbilars miljöpåverkan

Genom den mycket framgångsrika utvecklingen av bilåtervinning har skrotbilarna fått ett helt annat värde än tidigare. Förr kostade det faktiskt några tusenlappar att få sitt uttjänta fordon skrotat och avregistrerat hos Transportstyrelsen. Och det var nog huvudsaken till problemen med dumpade bilar i naturen. Nu råder dock motsatt förhållande. Tack vare intäkter från återvinningen kan skroten istället ge en slant till bilägaren vid inlämningen.

Fler dumpade uttjänta fordon i naturen

Detta borde betyda att miljöförseelser med fordonsvrak inte skulle finnas mer. Men efter det att skrotningspremien för bilar försvann, har jag upptäckt betydligt fler dumpade skrotbilar i skogen och naturen. Man undrar ju om det är idioter som gör så här för att spara några hundralappar eller om det finns andra motiv. Efter har gjort efterforskningar om vad det kostar att skrota en bil och få den hämtad blev jag positivt överraskad. De flesta bilskrotar hämtar och skrotar ditt fordon avgiftsfritt. Därför förstår man ej vissa människors handlande när det gäller dessa bilar. Konsekvenserna på vår natur kan vara riktigt miljöfördärvande. Det är dessutom ett brott, straffbart med böter eller fängelse, att överge eller handha sin bil på rätt sätt, som strider mot lagen om ägaransvar i Miljöbalken.

Skrota bilen innan den blir en miljöbov

Allt fler övergivna skrotbilar i skog och mark. En skrämmande utveckling som det debatteras alldeles för lite om. Det här är antagligen lika miljöförstörande som koldioxidutsläppen från bilarna.

Miljöfarliga ämnen i skrotbilar

Äldre kasserade bilar innehåller kvicksilver och vätskor som breder ut sig i naturen när skrotbilen rostar . Läckage av kvicksilver från ett uttjänt fordon, cirka 5-10 g, är till exempel tillräckligt för att skada en kvadratkilometer stor sjö. Miljöförkastliga produkter som motorbränsle, motoroljor och glykol kan förpesta vattenskicket i sjöar, vattendrag och brunnar. Tungmetaller som bly och kvicksilver bryts inte ned utan stannar kvar i naturen och lagras i växter och organismer. Flera för naturen skadliga substanser är HA-oljor (HA=högaromatiska) i gummi och batterisyror. Därför bör man alltid skrota sin bil i rätt tid. I första hand är det fordonsägaren, som är skyldig att skrota bilen om det ej går att använda och står på en olämpligt ställe.

Kommunen bärgar bort skrotbilen på ägarens bekostnad

Om icke bilägaren är tillgänglig tar ansvarig på kommunen hand om ärendet. På statens vägar är det Trafikverket, som är ansvarigt. På mark, som exempelvis bostadsområde, torg, offentliga miljöer och pendelparkeringar, som räknas till kommun är det densamma som är ansvarig för bortforsling av miljöfarliga produkter. Kommun äger rätt att flytta skrotbilar med support av lagen om bärgning av fordon (LFF 1982:129), lagen om transport av uttjänta bilar i vissa fall (FFF 1982:189) eller Miljöbalken. Hanteringen kan ta olika tid i anspråk beroende på om fordonet står på offentlig eller privat mark, samt för att kontakter ska kunna tas med till exempel ägare, länsman och försäkringsbolag. Kommunen ansvarar för borttransport av uttjänta bilar på allmän mark, men kan även transportera fordon från privat mark mot fastighetsägaren vilja. Trafikverket ser till att bärgning av fordon utefter de statliga vägarna, och anmälan görs då via snuten. Och försent kommer den försumliga bilägaren att vakna. När den saltade räkningen för en massa arbeten, bärgningar, transporter och uppställningskostnaden hamnar i postlådan finns bara tid kvar för ruelse.

Uttjänta fordon

Uttjänta fordon i naturen är en tickande miljöbomb som kommer att explodera om ingenting görs. För 20 – 30 år sedan existerade inte dessa problem. De flesta skyller på skrotningspremien som försvann 2007 och att det skulle vara anledningen att man inte skrotar bilen och istället överger den. Detta är bara skitsnack av personer som inte känner till bilskrotnings branschen. Numera kan man få riktigt bra betalt för uttjänta bilar, 2000 kr betalar flera skrotar i Västra Götaland och de erbjuder även gratis hämtning.

Skrotning av bilar skall göras miljöriktigt

Bilar som dumpas och överges på allmänna platser kan kommunen skrota direkt. Till ett uttjänt fordon räknas bilar som synbarligen har oansenlig eller 0 kr i värde. avgifter i anknytning med transport samt att skrota bilen kommer faktureras fordonsägaren. fordon består av flera ämnen som är ohälsosamma för folks välbefinnande och för miljön. Utslitna bilar förfular gator och torg och utgör ett hot, inte bara för naturen, utan även för våra barn och djur som kan komma till skada. Det är därför angeläget att uttjänta bilar behandlas på riktigt sätt.

Att få bort uttjänta fordon tjänar vår miljö på. Man bör skrota bilen så fort man vet att den inte kommer att användas mer. En enskild skrotbils farliga ämnen och vätskor kan förstöra en hel sjö. Lämna alltid skrotbilen till en auktoriserad bilskrot. Då kan man vara säker på att den skrotas enligt miljöbalken.

Behöver du skrota bilen

Har du en skrotbil som är i behov att lämnas till en bildemontering? Om fordonet inte längre går att använda, lämnar du den till en bilskrot som är auktoriserat för att sanera bilar. Det är viktigt, eftersom det händer att oärliga bolag för ut kasserade fordon till andra länder, där de förorsakar kolossala natur- och hälsoproblem. När du lämnar din bil ska du få ett mottagningskvitto från skrotbolaget. En del bilskrotningsföretag hämtar din bil avgiftsfritt. När bör man skrota bilen? Hur går man tillväga när man skrotar bilen? – Om inga vitala delar fattas kan man lämna den till någon av bilproducenternas mottagningsställen. Man kan även lämna den hos en ackrediterad bildemontör.

När vet man att det är dags att skrota bilen

När kostnaden för reparationer överstiger motsvarande bils värde. Har man en äldre bil bör man hålla koll på hur mycket likvärdig bil kan köpas på exempel blocket. Många personer tror att deras bil är värd betydligt mer än var den verkligen är. Glöm inte att man också får en slant när man skrotar bilen som man kan använda som en insats på den nya bilen.

LÄS MER: Forskare säger att man ska skrota bilen efter 11 år för miljöns skull

När bör man skrota bilen

Första tanken är att bilen har en idealisk varaktighet av 11 år och borde därmed skrotas. Utredningen har Inte tagit hänsyn till bilmärke och underhåll. Det är naturligtvis beroende på flera krafter. Det bör kanske upplysas, att det faktiskt växlar mellan sex och upp mot tjugo år. Att skrota bilen efter precis elva år är därför inget annat än ett resultat av en skral eller utebliven utredning. Dagspressen vidarebefordrar Chalmers forskningsresultat rörande bilismens utsläpp. Forskaren har sannolikt läst någonstans att bilarnas genomsnittliga varaktighet är just 11 år.

När bör man skrota bilen

Att få alla bilägare att skrota bilen efter elva år är inte realistiskt. Focus borde istället vara att få bort bilar som verkligen är uttjänta. Ur ett miljöperspektiv ska bilar som bilden visar prioriteras. Här ligger de största klimatutmaningarna och största vinsterna för miljön.

Körsträckan & skick ska avgöra när man skrota bilen

Även om detta baseras på vaga gissningar. Det är mer relevant att associera bilens optimala livslängd till körsträckan. Den årliga sträckan som bilen körs är inte utan innebörd. Det råder ingen tveksamhet, att något drastiskt måste göras för att reducera eller få bort koldioxidutsläppen från bilismen. lämna till bilskrot bilen omfattar självfallet en viktig faktor. Vetenskapsman säger att utsläppet ökar med ökat antal bensindrivna bilar. Och det kan förmodligen de flesta ställa sig bakom. Det är även rätt yrkande, att elbilen minskar utsläppen på vägarna. Konsekvenserna vid tillverkning av batterier och elproduktion finns uppenbarligen inte med i värderingen av koldioxidutsläppen. Det är som att jämföra kvalitetsbegreppet ”Gör korrekt från start” utan att kunna förklara vad som är riktigt.

Tiden är inne att lyssna och handla efter sakkunniga forskares värderingar. Flygets och näringslivets utsläpp kan vara intressant i och för sig, men inverkar inte på alla bilar. Trevande försök att förbättra läget har gjorts av regeringen. Genom införandet av Bonus-Malus försöker man stilla suget av diesel och de mest bensinslukande bensinbilarna. Men det är väldigt lite även om tanken varit härlig. För att reda ut den gordiska knuten krävs emellertid statens fastställande. Och det är inte bara att öka priset på bränsle, så att de minst bemedlade inte kan bruka fordonet. Annorlunda beslut kommer att föranleda stora omkostnader. Se på vårt grannland Norge.

Skrotpremier kan ändra fossilt till elbilar

Hur kommer det sig att den elektriska bilen Tesla kommit att bli den främst förvärvade?. Förklaring är cirka sjuhundra tusen kr i skrotpremie och kostnaden på elen 0 – 2,00 kr/mil. Och lösningen med fordonens ändlösa kretslopp kan uteslutande nås, om fordonsägarna erhåller fullgod höga skrotbilspremier. Något annat är ett politiskt förhoppning. Att kräva att skrota bilen som är besiktad och acceptabel samt köra den till en bilskrot efter elva år, mot ägarens önskan, är en dröm. Men kan till exempel Kvdbil köpa in bilarna till marknadspris för att lämna dessa till skroten är det naturligtvis en en bra lösning.

Utvecklingen är att bilen skrotas allt senare

Tyvärr går utvecklingen i omvänt håll. Olika bilverkstäder söker hela tiden efter fordon som ägarna tänker kassera. Varför skrota bilen, vi köper den, heter det. Dessa färdmedel går åter i trafik eller till export. Den genomsnittliga hållbarheten håller härmed på att göras längre. För att nå en väsentlig lösning måste rådande drömmar bytas ut mot den realistiska verkligheten. Och det betyder att lämpliga drag måste sättas in på riktigt ställe. Men alla håller troligen med om att få bort skrotbilarna från våra vägar, även hejda den laglösa exporten av bilar med höga utsläpp.

Bilskrot Öckerö

Bilskrot Öckerö som tar hand om uttjänta bilar som bärgas utan kostnad till en auktoriserad skrotfirma. En kasserad bil kan bli en miljöbov med läckage av miljöfarliga ämnen och bör därför omgående fraktas till en godkänd bildemontering.

Bilbärgning Gbg AB kommer hem till er eller annan angiven plats och hämtar bilen, transporterar den till en godkänd skrot gratis. Kostnadsfria hämtningar gäller kompletta skrotbilar. Skrota bilen gratis med hämtning och avregistrering. Vi hämtar även fordonsvrak och bilar som inte är kompletta men inte avgiftsfritt. Har tillstånd från Länsstyrelsen för bärgning av skrotbilar. När du anlitar oss kan du vara säker på att bilen skrotas och inte kommer ut i trafik igen. 

Bilbärgning Gbg AB Org. Nr. 559014-4449.

Tel 031-94 37 60 för att boka gratis hämtning.

Boka gratis hämtning online och få en trisslott!Bilskrot Öckerö som tar hand om uttjänta bilar som bärgas utan kostnad till en auktoriserad skrotfirma. En kasserad bil kan bli en miljöbov med läckage av miljöfarliga ämnen och bör därför omgående fraktas till en godkänd skrotanläggning.

Skrotbilar hämtas gratis 

I följande område hämtas bilskrot kostnadsfritt, Öckerö Ucklum, RollsboÄlvängen, Surte, Västra Frölunda, Tagene, Ale, Angered, Agnesberg, Hisings-Kärra, Hisings-Backa, Hisingen, Kungälv, Tjörn, Stenungsund, Lilla Edet, Lerum, Partille, Härryda, Mölndal, Kållered, Kungsbacka, Göteborg

Bildemontering på Öckerö tar hand om kasserade bilar som ska skrotas
Bildemontering på Öckerö tar hand om kasserade bilar som ska skrotas

Skrotbilar hämtas gratis

Skrotbilar hämtas gratis, helt avgiftsfri bärgning av kompletta uttjänta bilar till en auktoriserad bilskrot. Är bilen inte komplett kan det bli en kostnad. Saknas väsentliga delar som t. ex. motor, växellåda eller katalysator kan vi vilja ha en ersättning för att frakta bilen till skroten.

Skrotbilar hämtas gratis

Skrotbilar hämtas gratis, Vi kommer hem till er med bärgningsbil helt kostnadsfritt, hämtar skrotbilen för transport till en auktoriserad bilskrot. Besök hemsida skrotbilarna.se för mer information.

I Google ser man dagligen annonser där skrotbilar hämtas gratis. Det finns många aktörer. Men det verkar vara ett betydligt mindre antal som är registrerade som företag. Ett hos Bolagsverket och Skattemyndigheten registrerat företag har naturligtvis erhållit ett registreringsnummer, som är enkelt att kontrollera. En skrotbil klassas av Länsstyrelsen som miljöfarligt avfall och kräver ett speciellt tillstånd för transport. Olika kommuners miljöavdelningar är väl medvetna om detta och anlitar endast bärgningsföretag med sådant tillstånd för transport till ett skrotföretag.

Privatpersoner tycks antingen vara omedvetna eller ignorerar detta förhållande. Troligtvis är dessa personer inte heller medvetna om vad lagbalken förkunnar. ” En ägare till ett fordon ansvarar personligt för detta till dess det är skrotat och avfört från bilregistret av Transportstyrelsen”. Det betyder att ägaren utsätter sig för risker om skrotbilen blir utsatt för olyckshändelser eller kommer på villovägar. Det senare fallet är mest frekvent genom illegal export.

Skrotbilar hämtas gratis av Bilbärgning Gbg AB

Flertalet av bilar som skrotas är behäftade med körförbud. Dessa kan därför inte köras av ägaren till någon auktoriserad bilskrot. Vid dessa tillfällen måste en utomstående aktör anlitas för hämtning och inlämning för skrotning och avregistrering. Ett seriöst företag är alltid angeläget att utmärka sig som ett sådant. Därför framgår organisationsnummer och olika tillstånd klart och tydligt i annonserna. En bilägare kan därför enkelt sortera utbudet av aktörer.

Det har tidigare inte varit några funderingar huruvida ett fordon är uttjänt eller inte och när man bör skrota bilen. Men idag har situationen förändrats till bilägarens fördel. Efterfrågan av billiga begagnade bilar har ökat kraftigt de senaste åren. Tillskottet kommer från bilar som tidigare skrotats. Och det betyder att vissa bilmärken och årsmodeller har ett värde som kan komma ägaren till del. Det finns företag som erbjuder gratis värdering online. För att utnyttja denna möjlighet krävs att ägaren gör en noggrann specifikation enligt formuläret, så att en korrekt utvärdering kan göras.

Även i defekta och skadade bilar kan det finnas komponenter som har ett visst värde. Även om så inte är fallet har möjligheten att få ersättning för bilen undersökts genom sådan kontakt. Och det är nu dags för ägaren att besluta om skrotning eller inte. Ett fordon som blir uppställt under en lång tid riskerar läckage av miljöfarliga vätskor. Det är orsaken varför bilen många gånger bedömes dumpad och miljöfarlig.

När bör man skrota bil

När bör man skrota bil? Frågan som många bilägare ställer sig. Det finns inte något standardsvar att ge. Svaret beror troligtvis på vem man frågar. En miljöaktivist skulle svara att skrotning borde ske snarast av alla bilar med koldioxidutsläpp. En omedelbar övergång till elbilar, som är fria från sådana utsläpp, borde förnya bilparken omgående. Vad en sådan person inte känner till är att konsekvensen kan bli den motsatta. Det är ett känt faktum, genom tekniska utredningar, att batteritillverkning och producering av el i vissa fall överstiger utsläppet av koldioxid från vissa bränsledrivna bilar idag. Så miljöaspekten i samband med beslut om skrotning väger därför inte speciellt tungt.

När bör man skrota bilen

När bör man skrota bil? När reparationskostnaden överstiger värdet på bilen är det dags att frakta den till en auktoriserad bilskrot.

Det är oftast ekonomiska aspekter som avgör om man ska skrota bil

Nej, ett skrotningsbeslut är och kommer säkert att vara av ekonomisk karaktär för en bilägare. Livslängderna varierar mellan olika bilmärken mellan 9 och 14 år. Där de koreanska modellerna statistiskt har de sämsta värdena. Undantag är Mercedes och Volvo med livslängder upp mot 20 år. En gammal regel har varit att bilen bör skrotas då kommande reparationskostnad överstiger bilens verkliga värde. Men det betyder inte att vägens slut är nådd för alla fordon.

På grund av det växande behovet av billiga begagnade bilar har även marknaden för uppköp av gamla bilar förändrats i samma takt. Och idag erbjudes bilägare en värdering online. Även defekta eller skadade bilar av speciella märken och årsmodeller har ett värde i fortfarande vitala komponenter. I vissa fall kan även en obesiktad bil ha något värde. Vid skrotning, då bilen måste hämtas av bärgare, kan inte bilägaren räkna med någon ersättning. Men i de flesta fall utföres detta gratis av något bärgningsföretag.

LÄS MER: Bilskrot Göteborg med självplock, billiga bilreservdelar

Bilbärgning Gbg AB har en bokningstjänst om man skall skrota bilen. Skrotbilar hämtas gratis och bärgas till en auktoriserad bilskrot. Besök hemsidan Skrotbilarna.se. Bilbärgning Gbg AB har tillstånd för bärgning av skrotbilar från Länsstyrelsen.

LÄS MER: Bilskrotens legalitet

Frågan när bör man skrota bil är ett rent och skärt ekonomiskt spörsmål. Den gamla regeln om att en punktkostnad inte skall överstiga bilens egentliga värde bör vara den mest logiska. Men först efter en värdering av bilen. Dagens möjlighet att få en gratis värdering med ett eventuellt anbud om köp online ger ägaren indikation om kommande beslut. Det varnas dock för oseriösa uppköpare. De anammar i regel en ofullständig värdering för att i stället nedvärdera egen prisuppgift vid hämtningen av bilen, som man erbjuder göra gratis.

LÄS MER Skrotningspremie för personbilar

Skrotens legalitet

Skrotens legalitet

Skrotens legalitet. Bilskrotningsföretagen kan i dag klassa i minst tre kategorier. Två alternativ betecknas som auktoriserade till skillnad från den illegala skroten. Som saknar alla tillstånd. För att erhålla auktoriserad status måste tillstånd ha utfärdats av Länsstyrelsen. En del av de större skrotarna har etablerat mottagningsställen för skrotbilar på andra ställen än där sanering  och pressning utföres. Detta göres för att täcka ett större mottagningsområde. Men även dessa mottagningsaktiviteter kräver extra tillstånd av Länsstyrelsen. De auktoriserade skrotarna inspekteras årligen av ortens miljöavdelning. Den illegala skroten står utanför alla myndigheters insyn.

Skrotens legalitet. Bilskrotningsföretagen kan i dag klassa i minst tre kategorier. Två alternativ betecknas som auktoriserade till skillnad från den illegala skroten.
Skrotens legalitet. Bilskrotningsföretagen kan i dag klassa i minst tre kategorier. Två alternativ betecknas som auktoriserade till skillnad från den illegala skroten. Auktoriserade företag som skrota bilen i Göteborg  är att föredra för undvika problem i skrotprocessen.

Många gånger blir etablerade bilkyrkogårdar felaktigt anklagade att stå utanför myndigheters övervakning. I dessa fall är det en kommunalpolitisk fråga i samband med bedömningen av det bidrag som genereras. De illegala skrotarna ger ingen myndighet något bidrag.  Av de två auktoriserade slagen av skrotningsföretag är en del knutna till bilproducenterna och andra som är helt fristående. Båda alternativen kan dock begära tillstånd och öppna fristående mottagningsställen. De auktoriserade företagen, som är knutna till bilproducenterna. Har ansvar enligt Bilskrotningsförordningen SFS 2007:186. Bland annat skall planering av behovet av skrotningsställen göras tillsammans med berörd kommun. Vidare skall årliga rapporteringar lämnas till kommunen.

LÄS MER: Gammal skrot i Partille Sävedalen

Företagen ingår också i producenterna arbeten med återvinning och återanvändning genom fragmentering av fordon. I den allt mer diskuterade miljöproblematiken spelar den här kategorin av skrotare en stor roll. Att motta en skrotbil utan kostnad för ägaren är ett krav som skall uppfyllas. Den årliga avrapporteringen till bland annat berörd kommun är ett annat uppdrag. Kategorin auktoriserade skrotar utanför bilproducenterna skapar många gånger oreda i olika myndigheters underlag. Som i och för sig kan resultera i felaktiga beslut. Detta på grund av att skyldighet till avrapportering saknas.

Vidare kan dessa kräva höga avgifter av en bilägare vid inlämning av en skrotbil. De illegala skrotarna som saknar tillstånd och som kan betraktas som bilkyrkogårdar tycks ha minskat till antal. Det är trots allt ett problem att tillstånd och tillsyn utföres av olika myndigheter. Härigenom kan de illegala skrotarna klamra sig fast vid sin hantering enkelt och säkert utan legal inblandning som fastnat mellan olika stolar.

Hämtar skrotbilar Ytterby

Hämtar skrotbilar Ytterby gratis

Behöver du skrota din bil? Vi  hjälper dig med skrotningen av din bil samt att vi hämtar skrotbilar Ytterby gratis . Vår samarbetspartner har lång och erfarenhet inom bilskrotning.  Vilket borgar för en miljöriktig skrotning av bilen.

När det är dags att skrota bilen Ytterby

Har du två valmöjligheter. Antingen hämtar vi skrotbilen eller så lämnar du skrotbilen på skroten hos våran samarbetspartner.

Det vi behöver för att kunna skrota din bil är det senaste utfärdade registreringsbeviset del 2 (den gula delen) , gäller både vid hämtning eller inlämning av skrotbilen. Giltigt legitimation. Av oss får du ett mottagningsbevis där det står att bilen skrotas.

Boka gratis hämtning på våran hemsida eller ring 031-94 37 60 för att boka. Bokar du hämtningen på hemsidan får du en trisslott!

Bilbärgning Gbg AB Org. Nr. 559014-4449.  Innehar Tillstånd från Länsstyrelsen för att bedriva bärgning av skrotbilar/farligt avfall.

Hämtar skrotbilar Ytterby
När du skrotar bilen, hämtar skrotbilar Ytterby gratis

Skrota bilen och få betalt!

Om du kan lämna din skrotbil till skroten själv får du betalt för den. Lämna skrotbilen hos våran samarbetspartner som betalar bäst för din skrotbil, Uffes bilskrot i Varekil. På grund av priset på stål varierar månad för månad är det alltid bäst att ringa och kolla med Uffes bilskrot var du får för bilen.

Uffes bilskrot                                                                                                               Hoga 126                                                                                                                            472 96 Varekil                                                                                                                  Tel  0304-47476

kriterier för gratis hämtning av skrotbil

Max 5 st extra däck får följa med skrotbilen.                                             Inget som inte tillhör bilen får medfölja  T ex. sopor och skräp.         För bilar som inte är kompletta, som saknar väsentliga delar som T ex. motor, växellåda, katalysator mm kan det bli en kostnad vid hämtning, gäller även utbrända bilar.

Skrotbilar hämtas gratis
Hämtning av en utbränd skrotbil

Hämtar skrotbilar Ytterby gratis när du skall skrota bilen Ytterby, innehar tillstånd av Länsstyrelsen att bedriva hämtning av skrotbilar, Tel 031-94 37 60

Skroten Surte

Skroten Surte

När du vill ha bra betalt för skrotbilen väljer du bilskroten på Orust istället för skroten Surte. Uffes bilskrot i Varekil på Orust är en av dom bilskrotar som betalar bäst  när du skrota bilen.  Behöver du hjälp med att hämta skrotbilen, kan vi hämta skrotbilen gratis när du skall skrota bilen Surte men då utgår ingen ersättning för skrotbilen. Om du skall lämna bilen själv kan du ringa till Uffes bilskrot och kolla vad han betalar för skrotbilen. Eftersom metallpriserna går upp och ner varierar priserna på skroten.

Vill du ha hjälp med hämtning av skrotbilen Ring 031-94 37 60 Bilbärgning Gbg AB

Skall du lämna skrotbilen själv Tel 0304-47476                                     Uffes Bilskrot Hoga 472 96 Varekil

Skroten Surte
Lämna din skrotbil till Skroten Orust istället för skroten Surte och få bättre betalt.

Fakta när du Skall skrota bilen Surte

Uppköpare

När det är dags att skrota sin bil finns det en del faktorer att tänka på. Och det finns all anledning att kontrollera olika uppgifter som lämnas via annonser på internet av olika aktörer inom området ”hämta skrotbilar” ”vi betalar för din skrotbil” etc. Observera att många av dessa aktörer är inte intresserade av att din bil skrotas utan ser en möjlighet att sälja den vidare för fortsatt bruk med god och många gånger skattefri förtjänst.

Skrotbilssäljarens möjlighet att kontrollera

Den förmodade seriöse skrotbilshämtaren har naturligtvis ett godkännande från Länsstyrelsen, som kräver speciella transportförsäkringar. Detta godkännande är registrerat på transportföretagets registreringsnummer och är därför enkelt att kontrollera. I och för sig borgar inte detta för att din skrotbil hamnar i trafik igen. Det enda fortsatta alternativet är att själv försäkra sig om att skrotbilen verkligen hamnar hos ett auktoriserat bilskrot.

Skrotbilens slutmål

Ett auktoriserat bilskrot har även det tillstånd från Länsstyrelsen och i det ingår även många förpliktelser.                                I Bilskrotningsförordningen är en mängd olika krav på företaget fastlagda. Denna kravlista kan lätt hittas på Google. Förutom dessa krav som årligen kontrolleras av fastställd myndighet finns andra krav ställda mot skroten Surte. Man tillser att bilen blir lagenligt avförd från Trafikstyrelsens register på sådant sätt att den faktiska ägaren före skrotning får tillbaka eventuell inte förbrukad bilskatt. Ett intyg att reglerna följts kan utfärdas på ägarens begäran.

Sammanfattning

Du som lämnar en ”skrotbil” och verkligen har bestämt att bilen verkligen skall skrotas kan alltså med ganska enkla kontroller tillse att det så blir. Genom att undersöka mottagande företags tillstånd och dess registrering hos berörda myndigheter. Och sist men inte minst viktigt. Kopplingen till ett auktoriserat bilskrotningsföretag kan lätt bekräftas av detsamma som mottagaren uppgivit.

Skroten Surte, hämtar skrotbilar gratis när du skall skrota bilen Surte. Innehar Tillstånd från Länsstyrelsen av att hämta skrotbilar

Bilskrot Ucklum

Bilskrot Ucklum som tar hand om uttjänta bilar som bärgas utan kostnad till en auktoriserad skrotfirma. En kasserad bil kan bli en miljöbov med läckage av miljöfarliga ämnen och bör därför omgående fraktas till en godkänd bildemontering.

Bilbärgning Gbg AB kommer hem till er eller annan angiven plats och hämtar bilen, transporterar den till en godkänd skrot gratis. Kostnadsfria hämtningar gäller kompletta skrotbilar. Skrota bilen gratis med hämtning och avregistrering. Vi hämtar även fordonsvrak och bilar som inte är kompletta men inte avgiftsfritt. Har tillstånd från Länsstyrelsen för bärgning av skrotbilar. När du anlitar oss kan du vara säker på att bilen skrotas och inte kommer ut i trafik igen.

Bilbärgning Gbg AB Org. Nr. 559014-4449.

Tel 031-94 37 60 för att boka gratis hämtning.

Boka gratis hämtning online och få en trisslott!Bilskrot Ucklum som tar hand om uttjänta bilar som bärgas utan kostnad till en auktoriserad skrotfirma. En kasserad bil kan bli en miljöbov med läckage av miljöfarliga ämnen och bör därför omgående fraktas till en godkänd skrotanläggning.

Skrotbilar hämtas gratis 

I följande område hämtas bilskrot kostnadsfritt, Ucklum Öckerö, RollsboÄlvängen, Surte, Västra Frölunda, Tagene, Ale, Angered, Agnesberg, Hisings-Kärra, Hisings-Backa, Hisingen, Kungälv, Tjörn, Stenungsund, Lilla Edet, Lerum, Partille, Härryda, Mölndal, Kållered, Kungsbacka, Göteborg

Bildemontering i Ucklum tar hand om kasserade bilar som ska skrotas
Bildemontering i Ucklum tar hand om kasserade bilar som ska skrotas