Kategoriarkiv: Skrota bilen

Skrota bilen

Beställning av hämtning när du skrota bilen Tel 031-94 37 60

Vi erbjuder gratis hämtning av skrotbilar Från Kungsbacka till Munkedal. Vi samarbetar med en auktoriserad bilskrot  (Uffes bilskrot i Varekil). Hämtningen sker med bärgningsbil. Vi har tillstånd av Länsstyrelsen att bedriva bärgning av skrotbilar.

Hämtning av skrotbil på åker

Tidigt på morgonen ringde telefonen hemma hos skrotbilarna. Det brukade vara ganska lugnt före klocka sex så det här larmade om något allvarligare. En jordbrukare, bosatt någon mil utanför tätorten, ringde och beställde hämtning av en trolig skrotbil,som hade kommit in på hans mark, som var nysådd. Efter någon timme fanns bärgaren på plats och tillsammans med markägaren inspekterades platsen.

Hämtningsplatsen av skrotbilen

En svag böj på landsvägen gränsade till olycksplatsen. Normalt borde den inte ställa till några hinder, men i natt hade det gått undan rejält. Bilen, en gammal rostig sedan, hade plöjt djupa spår över 100 meter på den nysådda åkern . På sin färd hade den även passerat en stenmur. Bilen hade bucklor och det sipprade motorolja från tråget som troligtvis skadats av muren. Bärgaren var väl rustad så tätningen av motorns undersida gick snabbt och saneringen av läckande olja skulle bli ett minimum för markägaren.

Planering hämtning

Sedan började spörsmålen om själva förfarandet. Bilföraren hade av någon anledning avvikit från platsen utan att informera markägaren. Denne hade tidigare på morgonen kontaktat polisen, som inte kunde ställa upp direkt eftersom ingen polisbil var ledig. De hade rekommenderat att beställa hämtning hos www.skrotbilarna.se. Spåren på åkern skulle visa vad som hänt om besiktning var nödvändig.

Specifikt lagkrav

Markägaren hade följt rådet och beställt hämtning och skrotbilarnas bärgare var snabbt på plats. Men föraren tvekade att utföra tjänsten direkt eftersom reglerna att omhänderta andras ägodelar utan ägarens medgivande kunde ställa till obehag och besvär i framtiden. Varnande exempel fanns i förarens medvetande. Lagar och förordningar kunde i värsta fall peka ut bärgaren som tjuv. Någon betalningsansvarig kunde bli svår att utse.  Att  skrota bilen och hämta den här skrotbilen gratis hade aldrig varit aktuellt. Men att lämna markägaren utan att erbjuda hjälp på något vis stred mot företagets policy.

Skrota bilen
Till bilskroten och skrota bilen

Hämtning av skrotbil med myndigheters hjälp

Genomgång av de faktorer som påverkade ett beslut om liknande hämtningar gjordes för att markägare skulle förstå att det inte var så enkelt som han först hade trott att få bort skrotbilen. Trafikverket som ansvarar för att vägar är framkomliga kan beordra bärgning för att undvika trafikkaos. Att man skulle agera i det här fallet var inte tvärsäkert. De hade väl precis som polisen sina prioriteringar att gå efter och att de skulle betala kostnaden för hämtning av en skrotbil ,som man skulle tolka det till var högst osannolikt. Att miljökontoret hade möjlighet att ingripa med beslut verkade mer troligt även om det inte var självklart. Allt berodde på hur man beskrev och definierade situationen. Även om det inte stämde kunde man med lätthet definiera bilen som skrotbil som dumpats och i så fall kom deras lagbok väl till pass. Markägaren skulle ringa miljökontoret och larma om att en trolig skrotbil med läckande oljor hade dumpats på hans nysådda åker, Han hade lyckats stoppa oljeflödet men visste inte hur länge den provisoriska lagningen skulle hålla. Eter markägarens kontakter med miljökontoret skulle någon återkomma med ett besked så fort som möjligt. En temporär lösning som hade diskuterats, men som avslagits markägaren som halvmesyr, var att flytta bilen från åkern till en annan plats på hans marker.

Lagenlig hämtning av dumpad skrotbil

Föraren hade knappt avslutat sitt nästa uppdrag förrän telefonen ringde. Miljökontor hade reagerat och en representant hade snabbt kommit för få en bild av situationen. Skrotbilar, som hon hade uttryckt det var en av de största miljökatastrofer som kunde drabba naturen, och de ställde upp i varje situation för att förhindra att sådana inträffade. Han fick rätt att beställa hämtning till  namngivet skrotningsföretag, som skulle få information om vidare hantering av att skrota bilen.

Halvkomplicerad hämtning med bärgningsbil

Bärgaren var på plats inom en timme men själva lyftet var inte helt enkelt. Bärgaren kunde inte komma skrotbilen närmare än från vägen. Den klarade inte att köra på traktorns tillfart varför samma väg som bilen kommit måste också väljas för återtransport. Det första hindret som måste undanröjas var stenmuren som bilen flugit över. Markägaren traktor som var försedd med en skopa ordnade snabbt en lämplig passage tillbaka. Bilägaren hade inte låst bilen när han flydde och nycklarna satt i. Detta underlättade väsentligt för skrotbilen var styrbar vid bärgningens 100 meterna tillbaka till vägen. Med bärgarens medförda extrautrustning förlängdes vinschens stålwire som kopplades till skrot- bilen. Dragningen kunde göras i de spår som gjorts tidigare. På det sättet uppstod inte några extra skador på marken. Återställning av muren och sanering av den lilla mängd motorolja som sipprat ut skulle inte orsaka några problem.

Lämna och skrota bilen

Snart anlände bärgaren till namngivet bilskrot för att skrota bilen och den vanliga proceduren skulle genomföras vid avlämnandet. Kraven på underskrivet registreringsbevis, signerad mottagningsbevis etc. som följer ett sådant skulle nog komplicera inlämningen. Men miljökontoret hade informerat och dessutom lagt upp riktlinjer hur bilskroten skulle hantera bilen tills hela ärendet hade utretts. Hela förloppet med hämtningen hade följt gällande regler med myndigheter. Bärgaren visste att fakturering med säker betalning kunde ske efter ärendets slutförande.