Kategoriarkiv: Skrota bilen

Bilen ska skrotas

Bilen ska skrotas

Bilen ska skrotas? Vi har under fem års tid utvecklat skrotbilshämtning till ett av de största registrerade företagen inom Göteborgsområdet. Vår strävan att alltid placera kunden i mitten med absolut bästa tänkbara service. Har lönat sig och vi kommer att fortsätta på samma sätt. Våra kunder skall känna trygghet i kontakten med oss. Samtidigt skall man känna förtroende och lita på våra överenskommelse. Förutom konkreta handlingar krävs naturligtvis att företaget lever upp till de krav som ställs av myndigheter för branschen.

Vi hämtar bilskrot i Göteborg gratis för skrotning. Vid inlämning har vi den bästa ersättningen i Sverige för skrotbilar. Bilen skall vara komplett för att få full betalning.
Vi hämtar bilskrot i Göteborg gratis för skrotning. Vid inlämning har vi den bästa ersättningen i Sverige för skrotbilar. Bilen skall vara komplett för att få full betalning.
LÄS MER: Lämna bilen till skroten själv och få ersättning

Skrotbilar som fraktas till bilskrot klassas av Länsstyrelsen som transport av farligt avfall. För detta krävs bland annat en extra ansvarsförsäkring, som måste tecknas före godkännande. Vidare skall godkänd bärgningsfordon användas. Tillståndet som ställes ut på företagets organisationsnummer skall medföras i transportfordonet. På företagets webb-sida kan hela tillståndet läsas.

LÄS MER: Vårt tillstånd från Länsstyrelsen för bärgning av skrotbil
Bilen ska skrotas? Vi har under fem års tid utvecklat skrotbilshämtning till ett av de största registrerade företagen inom Göteborgsområdet.
Bilen ska skrotas? Vi har under fem års tid utvecklat skrotbilshämtning till ett av de största registrerade företagen inom Göteborgsområdet.

Vi samarbetar med ett av Västra Götalands största auktoriserade bilskrotningsföretag. Om ni ska skrota bilen i Göteborg eller i dess närhet hjälper vi er. Företaget är specialiserat på pressning och total återvinning av skrotbilarna utan långa uppställningstider. Detta borgar för en rationell och mycket miljövänlig skrotningsprocess.

LÄS MER: För att skrota bilen behövs registreringsbevis del 2

Ett antal artiklar och inlägg beskriver tydligt att gamla omoderna bilar har motorer med låg effektutnyttjande och därmed högt utsläpp av växthusavgaser. I kalkyler påvisas även hög lönsamhet genom byte till en ny bil med effektivare, renare och bränslesnålare motor. Trots detta rullar ett stort antal mer eller mindre uttjänta bilar på våra landsvägar. Den framtida chockartade höjningen av bilskatten för dessa fordon kommer förmodligen att innebära att mängder av bilar kommer att skrotas. Vi står redo att möta denna anhopning.

LÄS MER: Bra att veta inför skrotningen av bilen

Även inom detta område har det skrivits mycket om de miljörisker som förknippas med dumpade och osanerade uttjänta bilar. Att kostnaderna för marksanering efter läckage av miljöfarliga vätskor blir betydligt högre än borttransport av fordonet innan den miljöfarliga processen börjar är klar. Men kommuner och andra markägare tycks ha svårt att agera på grund av svårtolkade regler och förordningar. Vid lagändring så att varje ansvarig har rätt att röja rent på egen mark. Om bilen ska skrotas kommer snart dessa dumpade fordon snabbt att försvinna. Vi är beredda att hjälpa till att så blir fallet.

LÄS MER: Skrotning av fordon upp till 3,5 ton gratis

Processen för stålet från brytning i gruva till färdig produkt är både energikrävande och miljö- förstörande. Vid återvinning reduceras dessa faktorer väsentligt och du som i dag skrotar bilen är med i vårt gemensamma mål – miljöförbättring och energibesparing. Och vi finns till med detta genom att hämta bilen många gånger gratis.

LÄS MER: Bilbärgning i Göteborg med bra priser

Skrota bilen ersättning

Skrota bilen ersättning

Skrota bilen ersättning Göteborg. När det är dags göra sig av med bilen till skrot finns det många alternativ för ägaren. Men det gäller för densamma att vara observant vid planeringen i synnerhet om skrotbilens destination är till en bilskrot i Göteborg eller dess närhet. Vi förutsätter här att ägaren är bosatt i Gbg city.

LÄS MER: Informationen som behövs för att skrota bilen

Det första ägaren, av den av honom betraktade uttjänta bilen, måste veta att i den här branschen finns många tvivelaktiga aktörer, som bedriver sin verksamhet olagligt mot olika myndigheter. Eftersom det finns seriösa företag i branschen lider dessa stora ekonomiska svårigheter i konkurrens med de illegala aktörerna som inte har någon skattebelastning att ta hänsyn till.

För ägaren till den tänkta skrotbilen finns det alltså många anledningar att göra vissa undersökningar före beslut. I annat fall är risken att bli lurad påtaglig.

Skrota bilen ersättning. När det är dags göra sig av med bilen till skrot finns det många alternativ för ägaren.
Skrota bilen ersättning. När det är dags göra sig av med bilen till skrot finns det många alternativ för ägaren.

Alternativen vid skrotning är många och några av dessa kräver vissa förutsättningar. Är bilen avställd får den inte framföras på allmän väg, inte heller bogseras. Du kan skrota bilen i Göteborg men också utanför. De har olika uppläggningar vad gäller kostnad och att skrota bilen ersättning.

Ett auktoriserat skrotningsföretag måste dock ta emot en komplett inlämnad skrotbil gratis. Icke auktoriserade kan däremot kräva ersättning vid inlämningen av bilen. Att lämna in bilen till en auktoriserat företag ger också ägaren trygghet av att bilen verkligen blir skrotad och avregistrerad hos bilregistret på ett lagligt sätt.

LÄS MER: Anlita bidemontering som är godkända

Är bilen inte avställd kan ägaren själv köra bilen till vald skrotningsföretag. Kan inte ägaren genom vissa åtgärder välja rätt bärgningsföretag, som ger samma trygghet, som om ägaren själv lämnat bilen på skroten. Ett sådant företag har tillstånd från Länsstyrelsen att handha och transportera skrotbilar.

Och det är enkelt för ägaren att sortera ut dessa på deras hemsidor på nätet. På hemsidan är tillståndet upplagt så det är bara att klicka för att läsa innehållet samt genom organisationsnumret få bekräftelse att det är gällande. Första rådet är: Välj aldrig något annat företag.

LÄS MER: Plocka delar själv på skroten

Välj alltid ett godkända företag för att undvika onödiga kostnader. Saknar bilen någon vital del, som katalysator, måste dock ägaren räkna med att få betala något oberoende på inlämningssättet. Betalning kan erhållas hos dom flesta. Du kan alltså skrota bilen ersättning och få pengar för skrotbilen.

Skrota bilen betalt. Det finns alltid ett viss värde i en skrotbil. Även om allt är trasigt kan man återvinna metallen och få pengar.
Skrota bilen betalt. Det finns alltid ett viss värde i en skrotbil. Även om allt är trasigt kan man återvinna metallen och få pengar.

Landets i särklass högsta ersättare vid inlämning är bilskroten på Orust, visserligen är det cirka 6,5 mil dit från Göteborg, men alternativet finns för de som kan avsätta den tid som krävs. Skall transport utföras. Till exempel med en avställd bil, måste ägaren vara ytterst observant vid val av transportör.

LÄS MER: Hur mycket får man när man skrotar bilen

Här varnas för aktörer, som lockar med skrota bilen ersättning vid hämtning, men som vägrar att betala när bilen hämtas. Som nämnts är det av vikt att anlita någon med behörighet från Länsstyrelsen. Varningsflaggan gäller för att bilen återinförs i trafik olagligt eller att den exporteras till fram för allt Afrika där marknaden är stor. Massor av bilar försvinner på det sättet.

Att skrota bilen

Att skrota bilen

En lämplig aktör att skrota bilen hos, måste utses när beslutet att den gamla bilen måste skrotas. Den har varit som en familjemedlem, som transporterat oss runt i vått och torrt. Den har medverkat i många i ägarens minnesvärda upplevelser. Och bara tanken med att dessa kommer att försvinna med bilen kan kännas svårt.

LÄS MER: Råden som är bra vid skrotning av bil

Men efter 14 års mer eller mindre daglig kontakt måste skrotning accepteras även om det sker med sorg. Det är bäst att lägga nostalgin på hyllan och planera aktiviteter, som måste göras både före och under tiden för inlämningen till en skrot.

En lämplig aktör att skrota bilen hos måste utses när beslutat att den gamla bilen måste skrotas
En lämplig aktör att skrota bilen hos måste utses när beslutat att den gamla bilen måste skrotas

Att en auktoriserad bilskrot skall skrota bilen i Göteborg eller dess närhet väljs är en självklarhet. En sådan tar emot en skrotbil gratis och kan i vissa fall även betala ett visst belopp om bilen är komplett. Detta förutsätter att bilen inte är avställd så att ägaren inte själv kan köra bilen till bilskroten.

Det finns bilskrotar som erbjuder sig att hämta bilen hos ägaren för att skrota bilen. Det resulterar ofta i att ägaren måste betala bärgningen. Och detta kan komma som en obehaglig överraskning i efterhand för ägaren.

I en situation där ägaren inte själv kan transportera bilen till bilskrot i Göteborg. Bör man noga följa upp och kontrollera att transporten blir utförd på ett lagligt sätt. Den nostalgiska ägaren, även andra naturligtvis, vill och kräver att deras gamla trotjänare skall sluta hos en bilskrot, som ansvarar för att bilen blir korrekt avregistrerat hos Transportstyrelsen. Och senare genom återvinning ingå i en ny personbil.

LÄS MER: Skrotens legalitet i storstäder

Om ägaren lämnar sin bil till ett inte kontrollerat och ofta oseriöst transportföretag. Är risken stor att bilen hamnar på brottsliga avvägar. Statistiken hos Transportstyrelsen visar, på ett häpnadsväckande sätt, hur bilar tycks vara uppslukade. 100-tusentals personbilar borde finnas men gör det ändå inte.

LÄS MER: Bilproducenternas roll när du skall skrota bilen

Bilar, som på ett olagligt sätt inte skrotats enligt ägarens direktiv. Utan återförts på vägarna, utan att ha nått överenskommen med bilskrot i GöteborgDet är egentligen inte svårt att upptäcka att ett mycket stort antal avställda bilar exporteras illegalt genom brottslig verksamhet.

Att skrota bilen hos en bilskrot i Göteborg. Som hämtar med bärgningsbil hemma hos kunden.
Att skrota bilen hos en bilskrot i Göteborg. Som hämtar med bärgningsbil hemma hos kunden.

Ingen ägare till en gammal trotjänare vill att deras trotjänare skall ingå i brottslig verksamhet. Så det måste vara i hans intresse att verkligen tillse att detta undvikes.  Det är varken svårt eller tidskrävande. Det gäller att kontrollera att rätt bärgningsföretag anlitas för hämtningen.

LÄS MER: Skrotningspremien försvann år 2007

En auktoriserad bärgare har tillstånd från Länsstyrelsen att handha skrotbilar. Dom ansvarar för att auktoriserad bilskrot behandlar lämnad bil på ett lagligt sätt. Ägare till en skrotbil kan enkelt gå in på bärgarens hemsida och själv plocka fram underlaget, som beskriver krav och förordningar. Att skrota bilen är enkelt om man bara kontrollera företagen som man anlitar.

Skrota bilen

Beställning av hämtning när du skrota bilen Tel 031-94 37 60

Vi erbjuder gratis hämtning av skrotbilar Från Kungsbacka till Munkedal. Vi samarbetar med en auktoriserad bilskrot  (Uffes bilskrot i Varekil). Hämtningen sker med bärgningsbil. Vi har tillstånd av Länsstyrelsen att bedriva bärgning av skrotbilar.

Hämtning av skrotbil på åker

Tidigt på morgonen ringde telefonen hemma hos skrotbilarna. Det brukade vara ganska lugnt före klocka sex så det här larmade om något allvarligare. En jordbrukare, bosatt någon mil utanför tätorten, ringde och beställde hämtning av en trolig skrotbil,som hade kommit in på hans mark, som var nysådd. Efter någon timme fanns bärgaren på plats och tillsammans med markägaren inspekterades platsen.

Hämtningsplatsen av skrotbilen

En svag böj på landsvägen gränsade till olycksplatsen. Normalt borde den inte ställa till några hinder, men i natt hade det gått undan rejält. Bilen, en gammal rostig sedan, hade plöjt djupa spår över 100 meter på den nysådda åkern . På sin färd hade den även passerat en stenmur. Bilen hade bucklor och det sipprade motorolja från tråget som troligtvis skadats av muren. Bärgaren var väl rustad så tätningen av motorns undersida gick snabbt och saneringen av läckande olja skulle bli ett minimum för markägaren.

Planering hämtning

Sedan började spörsmålen om själva förfarandet. Bilföraren hade av någon anledning avvikit från platsen utan att informera markägaren. Denne hade tidigare på morgonen kontaktat polisen, som inte kunde ställa upp direkt eftersom ingen polisbil var ledig. De hade rekommenderat att beställa hämtning hos www.skrotbilarna.se. Spåren på åkern skulle visa vad som hänt om besiktning var nödvändig.

Specifikt lagkrav

Markägaren hade följt rådet och beställt hämtning och skrotbilarnas bärgare var snabbt på plats. Men föraren tvekade att utföra tjänsten direkt eftersom reglerna att omhänderta andras ägodelar utan ägarens medgivande kunde ställa till obehag och besvär i framtiden. Varnande exempel fanns i förarens medvetande. Lagar och förordningar kunde i värsta fall peka ut bärgaren som tjuv. Någon betalningsansvarig kunde bli svår att utse.  Att  skrota bilen och hämta den här skrotbilen gratis hade aldrig varit aktuellt. Men att lämna markägaren utan att erbjuda hjälp på något vis stred mot företagets policy.

Skrota bilen
Till bilskroten och skrota bilen

Hämtning av skrotbil med myndigheters hjälp

Genomgång av de faktorer som påverkade ett beslut om liknande hämtningar gjordes för att markägare skulle förstå att det inte var så enkelt som han först hade trott att få bort skrotbilen. Trafikverket som ansvarar för att vägar är framkomliga kan beordra bärgning för att undvika trafikkaos. Att man skulle agera i det här fallet var inte tvärsäkert. De hade väl precis som polisen sina prioriteringar att gå efter och att de skulle betala kostnaden för hämtning av en skrotbil ,som man skulle tolka det till var högst osannolikt. Att miljökontoret hade möjlighet att ingripa med beslut verkade mer troligt även om det inte var självklart. Allt berodde på hur man beskrev och definierade situationen. Även om det inte stämde kunde man med lätthet definiera bilen som skrotbil som dumpats och i så fall kom deras lagbok väl till pass. Markägaren skulle ringa miljökontoret och larma om att en trolig skrotbil med läckande oljor hade dumpats på hans nysådda åker, Han hade lyckats stoppa oljeflödet men visste inte hur länge den provisoriska lagningen skulle hålla. Eter markägarens kontakter med miljökontoret skulle någon återkomma med ett besked så fort som möjligt. En temporär lösning som hade diskuterats, men som avslagits markägaren som halvmesyr, var att flytta bilen från åkern till en annan plats på hans marker.

Lagenlig hämtning av dumpad skrotbil

Föraren hade knappt avslutat sitt nästa uppdrag förrän telefonen ringde. Miljökontor hade reagerat och en representant hade snabbt kommit för få en bild av situationen. Skrotbilar, som hon hade uttryckt det var en av de största miljökatastrofer som kunde drabba naturen, och de ställde upp i varje situation för att förhindra att sådana inträffade. Han fick rätt att beställa hämtning till  namngivet skrotningsföretag, som skulle få information om vidare hantering av att skrota bilen.

Halvkomplicerad hämtning med bärgningsbil

Bärgaren var på plats inom en timme men själva lyftet var inte helt enkelt. Bärgaren kunde inte komma skrotbilen närmare än från vägen. Den klarade inte att köra på traktorns tillfart varför samma väg som bilen kommit måste också väljas för återtransport. Det första hindret som måste undanröjas var stenmuren som bilen flugit över. Markägaren traktor som var försedd med en skopa ordnade snabbt en lämplig passage tillbaka. Bilägaren hade inte låst bilen när han flydde och nycklarna satt i. Detta underlättade väsentligt för skrotbilen var styrbar vid bärgningens 100 meterna tillbaka till vägen. Med bärgarens medförda extrautrustning förlängdes vinschens stålwire som kopplades till skrot- bilen. Dragningen kunde göras i de spår som gjorts tidigare. På det sättet uppstod inte några extra skador på marken. Återställning av muren och sanering av den lilla mängd motorolja som sipprat ut skulle inte orsaka några problem.

Lämna och skrota bilen

Snart anlände bärgaren till namngivet bilskrot för att skrota bilen och den vanliga proceduren skulle genomföras vid avlämnandet. Kraven på underskrivet registreringsbevis, signerad mottagningsbevis etc. som följer ett sådant skulle nog komplicera inlämningen. Men miljökontoret hade informerat och dessutom lagt upp riktlinjer hur bilskroten skulle hantera bilen tills hela ärendet hade utretts. Hela förloppet med hämtningen hade följt gällande regler med myndigheter. Bärgaren visste att fakturering med säker betalning kunde ske efter ärendets slutförande.